LSD – ovanligt i Sverige

De länder som LSD främst produceras i är Holland, Tyskland och Storbritannien. Eftersom LSD förekommer så pass sällan i de nordiska länderna är det svårt att dra några slutsatser runt produktionen och smugglingen av drogen. Källa: Tullverket

LSD, eller lysergsyredietylamid som LSD är en förkortning av, hör till de syntetiskt framställda hallucinogena drogerna. LSD är utvecklat ur en syra som finns naturligt i vissa svampar. Drogen förekommer oftast i form av små mikropiller eller små fyrkantiga läskpapperslappar prydda med bilder av olika slag. LSD kan även förekomma som en klar vätska. Det vanligaste sättet att ta drogen är genom munnen.

Användningen av LSD ökade i Sverige under nittiotalet i samband med att narkotikakonsumtionen gick upp. I början av 2000-talet gick den ner för att sedan återigen vända svagt uppåt, om man utgår från CAN:s drogvaneundersökningar som genomförs varje år bland skolelever i årskurs nio och gymnasiets årskurs två.

I undersökningen från 2010 hade en procent av killarna och noll procent av tjejerna i nian prövat LSD någon gång. I gymnasiets årskurs två hade två procent av killarna och en procent av tjejerna prövat. År 2008 hade noll procent av killarna och tjejerna i årskurs två på gymnasiet tagit LSD.

Polisens och tullens beslag av LSD har minskat sedan slutet på nittiotalet. Priset för LSD har legat relativt konstant sedan mätningarna inleddes år 2000. Eftersom förekomsten av LSD är låg jämfört med andra narkotikasorter är tillgängligheten i landet svår att bedöma men de data som finns pekar på att förekomsten av LSD är lägre nu än för tio år sedan.

Joanna Wågström

Grafik: Mathias Lövström

Mer från Accent