Lettland höjer spritskatter

DRUGNEWS: Lettland höjer spritskatten med drygt fem procent. Därmed kommer skatten närmare nivån i Estland. Även tobaksskatten kommer att höjas.

Lettland kommer att höja skatten på alkohol med drygt fem procent redan från den 1 juni enligt Baltic businessnews. Höjningen innebär att skatten på sprit ökar från 890 lats till 940 lats per 100 liter ren alkohol.

En månad senare kommer också tobaksskatten att höjas. Det är en del i Lettlands anpassning för att nå den europeiska miniminivån för tobaksskatt senast 2018.

• Fotnot: En lettisk lats motsvarar cirka 13 kronor.

Drugnews/JÖ

Mer från Accent