Legaliseringsvåg i Latinamerika

Argentinsk polis beslagtar drogen paco vid ett tillslag. Nu vill man flytta resurser till att utreda narkotikahandlarna och pengatvätt. Foto: Marcos Brindicci

Förra året beslöt Argentina och Mexico att inte längre bestraffa personligt bruk av droger. I Ecuador och Brasilien verkar starka krafter i samma riktning. Lobbyorganisationen Latin American Initiative on Drugs and Democracy kallar de nya lagarna för ett efterlängtat paradigmskifte.

Det var förra vintern som den inflytelserika lobbygruppen Latin American Initiative on Drugs and Democracy släppte sin rapport. I den sågar gruppen det så kallade ”kriget mot narkotikan”. De menar att strategin att slå mot narkotikans alla led har varit blind och att den inte har lett till några positiva resultat. Tvärtom har missbruket fortsatt öka och drogkartellerna har stärkt sitt inflytande.

– Alla resurser måste läggas på att komma åt kartellerna och handeln med narkotika, säger Patricia Llerena, Argentinas medlem i Latin American Initiative on Drugs and Democracy.

Jagar enskilda brukare
Till vardags är Patricia Llerena domare och rådgivare åt den argentinska regeringen i narkotikafrågor.

–  Vi har ett hycklande system. Vi påstår att vi arbetar mot droger, men i realiteten är det de enskilda brukarna vi jagar. I Argentina ägnas 77 procent av rättssystemets tid och resurser på utredningar om personligt bruk. Våra begränsade resurser måste flyttas till att utreda narkotikahandlarna och pengatvätt. Men det är mycket svårare än att sätta dit de som använder droger på gatan.

Åtalar inte personligt bruk
Lobbygruppens rapport fick ett stort genomslag i hela Latinamerika, inte minst eftersom tre före detta presidenter och flera kända författare ingick i den. De första konkreta resultaten av den debatten är att Mexico och Argentina förra året slutade att åtala personer som använde droger för personligt bruk. Det är ingen regelrätt legalisering, men vägledande domslut som har stöd av den politiska ledningen.

Fortsatt kamp mot narkotika
Patricia Llerena menar att det inte handlar om att ge upp kampen mot narkotikan.

– Vi tror däremot att det är dags att inse att vi måste leva med drogerna och att vi måste minska dess skadeverkningar. Vi måste angripa problemet på rätt sätt. För att hjälpa dem som brukar och missbrukar droger ska vi ta hjälp av läkare, psykologer och socialarbetare. För att angripa narkotikahandeln ska vi använda poliser och rättsväsende.

Det finns dock många som tycker att Argentina slagit in på fel väg. Katolska kyrkan tycker att det är att ge efter för narkotikan och en av de största och mest inflytelserika organisationerna mot narkotika, Mödrar mot Paco, tycker att den nya lagtolkningen sänder fel signaler till ungdomar.

Carl-Magnus Höglund

Fotnot: Paco är en farlig drog som görs av rester från kokainproduktion och vars missbruk är utbrett i framförallt kåkstäder.

Mer från Accent