Ledare: Välkommet rådslag om värdegrund

Under 2009 genomförs ett rådslag om IOGT-NTOs värdegrund. Alla medlemmar inbjuds att vara med och diskutera vad rörelsens grundsatser och program står för i dagens samhälle. Vad betyder orden för mig som medlem, för min förening och för vår verksamhet? 

Den som blir medlem i IOGT-NTO lovar inte bara att avstå från alkohol. Hon eller han lovar också att ”göra sitt bästa för att främja IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program”. Det är grundsatser som handlar om att ”alla människor har rätt till frihet, personlig utveckling och lycka” och bygger på principen om alla människors lika rätt och värde.

Grundsatser och program beskriver IOGT-NTOs värdegrund. De har, även om formuleringarna ändrats något i takt med tiden, varit i princip desamma sedan organisationen bildades för snart 130 år sedan. Då var de i viktiga delar före sin tid. 1879 var det långt ifrån självklart att alla människor var lika mycket värda. Kvinnor fick till exempel inte rösträtt i Sverige förrän 40 år senare. Men IOGT, och lite senare NTO, slog redan från början fast att här var alla välkomna och hade lika mycket att säga till om oberoende av kön, etnisk bakgrund eller religion.

Det är ett arv som vi kan vara stolta över. Men det är också ett arv som förpliktigar. Det är minst lika viktigt idag att inte bara lyfta fram de vackra orden i högtidstal utan också hålla dem levande och fundera över vad de betyder för dagens medlemmar.

Vad står orden för i Sverige på 2000-talet? Vad betyder IOGT-NTOs grundsatser och program för mig som medlem? För min förening och mitt distrikt? Hur kommer de till uttryck i möten och annan verksamhet?

I en ledare förra året skrev jag under rubriken ”Det räcker inte att vara nykter” om en äldre medlem som inte ville se de nyktra alkoholisterna som fullvärdiga medlemmar och om några som har svårt att acceptera människor med en annan religion eller som med hänvisning till sin egen religiösa övertygelse tar avstånd från andra medlemmars sexuella läggning. Många reagerade positivt och instämde i mitt krav att vi måste respektera varandras rätt att vara olika, men en medlem reagerade med att klippa sönder sitt medlemskort och skicka det till mig. Vad betyder grundsatserna för henne?

Reaktionerna i våras på uteslutningen av en medlem visade ännu tydligare att det behövs en bred debatt om värdegrunden. En del av dem som då valde att lämna organisationen hade aldrig förstått att IOGT-NTO var något mer än en nykterhetsorganisation. Vi var flera som då efterlyste ett rådslag, där nya och gamla medlemmar skulle kunna mötas i diskussioner om en gemensam värdegrund för dagens och framtidens nykterhetsrörelse.

Nu inleds ett sådant rådslag. Med det här numret av Accent får alla medlemmar ett rådslagsmaterial med några få och avsiktligt öppna frågor om organisationens värdegrund. Rådslaget pågår under hela 2009, och alla kan vara med. Ett bra sätt är förstås att diskutera frågorna på ett medlemsmöte eller ordna en studiecirkel, men det går också att fundera över frågorna på egen hand och/eller debattera i ett mötesrum för medlemmar på IOGT-NTOs hemsida. 

Förra sommaren beställde IOGT-NTO-rörelsens kongresser en översyn av grundsatser och program – inte för att ändra de grundläggande värderingarna utan för att göra det tydligare vad det står för. Den översynen är gemensam för alla förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen, och den ska vara färdig till kongresserna 2011. 

Rådslaget är alltså en möjlighet att påverka översynen, och det finns gott om tid att samla och skicka in synpunkter på vad som kan behöva ändras eller kompletteras i grundsatser och program.

Jag hoppas att många utnyttjar möjligheten att vara med och fundera, diskutera och påverka.
Eva Åhlström
chefredaktör

Mer från Accent