Ledare: Ta strid mot alkohollobbyn

Alkohollagsutredningen vill begränsa öppettiderna på krogen och säger tydligt nej till gårdsförsäljning. Men utredningsförslag blir inte automatiskt regeringsförslag och riksdagsbeslut. Nu gäller det att ta upp kampen med alkohollobbyn, som är i full gång med att påverka beslutsfattarna.

”Bu och bä till alkohollagsutredningen”, skriver Sveriges Bryggerier i ett pressmeddelande. ”Bättre men inte bra” är rubriken på en ledare i tidningen Restauratören, med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare som huvudman.

Båda rubrikerna skulle kunna stå över den här ledaren också. Men längre än så är vi inte överens. Bryggare och restaurangägare vill luckra upp den restriktiva alkoholpolitiken, vi nykterister vill försvara och förstärka den.
Det krogägarna tycker är bra är att det ska bli lättare att få serveringstillstånd. Cateringföretag och mässarrangörer ska kunna få tillstånd, kraven på köksutrustning och lagad mat ändras så att till exempel sushibarer ska kunna servera alkohol. Det kommer givetvis att öka konsumtionen och ligger knappast i linje med utredningens direktiv om en restriktiv alkoholpolitik.

En av de frågor som diskuterats mest är den så kallade gårdsförsäljningen, alltså att vinodlare och andra tillverkare själva ska få sälja sina produkter. Något som bland andra vinodlande bönder och lokala öltillverkare har sett fram emot. Men där säger utredningen tydligt nej.  En utgångspunkt har varit att behålla Systembolagets monopol, och utredaren Anita Werner drar slutsatsen att gårdsförsäljning inte är förenligt med detaljhandelsmonopolet. Om Sverige tillåter tillverkare att själva sälja vin, öl eller sprit, är risken stor att EU-kommissionen tycker att det är dags att avskaffa det enda monopol som Sverige har fått behålla.

Lantbrukarnas Riksförbund är starkt kritiska mot utredningen och drar nu igång ett intensivt lobbyarbete för att det ska bli tillåtet för vinbönder och små gårdsbryggerier att sälja sina produkter. I regeringen har de stöd av två centerpartister, näringsminister Maud Olofsson och jordbruksminister Eskil Erlandsson som har uttalat stöd för gårdsförsäljning, och i riksdagen har också moderater motionerat för en sådan ändring. Folkhälsominister Maria Larsson lär behöva allt stöd hon kan få när det gäller att försvara folkhälsan gentemot ministerkollegornas argument om att utveckla landsbygden och stödja småföretagarna.

När utredningen nu går ut på remiss, gäller det därför att alla som vill slå vakt om Systembolaget också gör sina röster hörda.

Öppettiderna på krogen är en annan fråga där lobbyarbetet redan är i full gång. Utredningen vill att det ska bli förbjudet att servera alkohol efter klockan tre på natten. Idag finns ett 50-tal krogar som har tillstånd att servera alkohol till klockan fem, men polisen har länge framfört önskemål om tidigare stängning.

Folkhälsoinstitutet hänvisar i en kommentar till forskning som visar dels att hög alkoholkonsumtion och våldsbrott hänger tätt samman, dels att problemen ökar ju senare på natten serveringen pågår.

Men restaurangerna och deras branschorganisation SHR anser inte att det finns några belägg för att alkoholkonsumtionen skulle öka om fler krogar hade öppet längre. Tvärtom hävdar de att tidigare stängning bara skulle gynna uppkomsten av svartklubbar.

Reaktionerna visar att alkohollobbyn rustar till strid mot flera av de centrala förslagen i utredningen. Nu gäller det att alla som vill värna folkhälsan också vässar sina vapen.  Annars är risken stor att den nya alkohollagen blir betydligt mindre restriktiv än utredaren tänkt sig.

Eva Åhlström

Mer från Accent