Tvetydigt om alkoholutvecklingen

Fler serveringstillstånd, mer alkoholreklam och tillåtande attityder mot alkohol. Trots det dricker svenskarna mindre, speciellt ungdomar. Det visar Statens folkhälsoinstituts, FHI, utvärdering av de nationella alkohol- och narkotikamålen.

– Vi har inget glasklart svar vad det beror på. Ökad tillgänglighet och exponering för alkoholreklam borde ha lett till en ökad konsumtion. Men vi tror att det kan ha lett till en viss mättnad att det har pratats så mycket om alkohol och dess skadeverkningar, säger Sven Andréasson som är expert på FHI.

Den första nationella handlingsplanen på alkohol- och narkotikaområdet antogs av riksdagen 2006 och gällde fram till årsskiftet 2010. Nu har FHI utvärderat resultaten och kan konstatera att flera av de nationella målen på alkoholområdet har uppnåtts.

Alkoholskadorna ökar inte längre, fler ungdomar väljer att avstå från alkohol och berusningsdrickandet har minskat enligt utvärderingen. Polisens arbete mot illegal alkoholhantering har intensifierats och arbetet med skyddsfaktorer för barn har utvecklats, exempelvis genom föräldraprogram.

På andra områden har utvecklingen inte varit lika positiv. Exempelvis skulle fler alkoholfria miljöer skapas men i stället serveras alkohol på allt fler ställen.

– Vi har gått åt rätt håll på alkoholområdet men vi ligger fortfarande på en hög alkoholkonsumtion om man jämför historiskt. Vi tycker att det finns utrymme att jobba med alkoholpolitik, säger Sven Andréasson.

FHI förslår att skatterna på alkohol ska höjas, framförallt på alkoläsk.

– I Sverige har man fastnat i en diskussion om vad som ska definieras som alkoläsk och därför har de inte kommit till skott. Alkoläsk är direkt riktad till ungdomar och vi tycker att skatten ska höjas rejält.

Pengarna från skattehöjningen föreslår FHI ska gå till idrottsföreningar så att man kan bekämpa sponsringen från alkoholföretag inom idrotten.

– Vi tycker att man ska förbjuda den sortens sponsring. För att föreningarna inte ska få dåligt med pengar kan skattepengarna från alkoläsken gå till idrotten.

På narkotikaområdet har man inte nått upp till de mål som har satts upp. Fler ungdomar provar narkotika, skadorna ökar och narkotikan har blivit tillgängligare.

– När det gäller narkotika är det ökning på de flesta områden. Det är svårt att de vad det beror på men det kan hänga ihop med en liberalare inställning till narkotika, säger Sven Andréasson.

Joanna Wågström

Mer från Accent