Lag om sjöfylleri på gång – för snabba båtar

Justitiedepartementet skriver på ett förslag till ny sjölag som är tänkt att presenteras i november. Det verkar som att partierna är ganska överens om promillenivån men att striden står om vilka båtar som ska undantas från reglerna.

Som vi tidigare har skrivit här i Accent har moderaterna motsatt sig en promillenivå på 0,2 promille på sjön, medan socialdemokraterna har varit positiva. Det finns också delade meningar inom den borgerliga alliansen kring nya regler.
Då moderaterna inte visat så stort intresse för en skärpning av reglerna är det lite förvånande att lagförslaget är på gång. När frågan ställs till Folkpartiet varför frågan blivit aktuell igen säger partiets rättspolitiske talesman, Johan Pehrson, att det är angeläget för partiet att frågan drivs framåt.

– Det är alltid ett givande och tagande mellan allianspartierna. Vi vill att det här får en lösning så snart som möjligt och förordar en gräns på 0,2 promille.

Det skulle i så fall innebära att det blir samma gräns som för bilkörning. Men förhållandena är inte jämförbara. Särskilt inte hastigheterna.

– Men den procent som består av båtar som kan utgöra en riktigt allvarlig fara räcker för att det behövs samma gräns, säger Johan Pehrson.

Moderaterna är inne på att en skärpning behövs.

– Vi säger som tidigare att vi vill att lagen ses över för stora och snabbgående båtar, säger vice ordförande i trafikutskottet, Jan-Evert Rådhström (M).

Vad han menar med stora och snabbgående båtar vill han inte säga. Det är just den springande punkten eftersom den handlar om vilka båtar som ska undantas från de nya reglerna. När det gäller nivån på promillehalten så finns ju satta nivåer för vägtrafiken och det finns nog anledning att tro att det kommer att bli något liknande, säger Jan-Evert Rådhström.

Enligt förslaget i den gällande utredningen ska båtar som är kortare än sju meter och inte kan köra fortare än sju knop undantas från reglerna. Här finns också ett intresse av att samordna undantagsgränserna med reglerna för ett eventuellt kommande båtkörkort. Där är förslaget mer liberalt.

Målsättningen från departementets sida är att ett lagförslag ska finnas på riksdagens bord i november. Men än är flera turer kvar så om förslaget kommer så snabbt, eller över huvud taget, återstår att se.

Lars Soold

Fakta / Sjöfylleri

Idag kan man åka fast för grovt sjöfylleri. Det finns en gräns på en promille i blodet eller 0,5 promille i utandningsluften. Men skepparen måste också ha framfört båten på ett icke sjömannamässigt sätt och eller åsamkat andra trafikanter för fara. Om man kör tillräckligt vårdslöst kan man dömas för grovt sjöfylleri även om man har mindre än en promille alkohol i blodet.

Polis och kustbevakning får bara stoppa en båt om den kör vingligt, för fort, om det finns brister på båten eller om båten utgör fara för andra trafikanter.

Med en fast promillegräns får myndigheterna rätt att göra stickprover utan att misstänka fylla. Då blir också promillegränsen, precis som vid bilkörning, en starkare del av bevisningen.

Mer från Accent