KSAN

KSAN:s tjejprojekt på EU:s tio i topp

Inom ramen för EU-kampanjen “The European Action on Drugs (EAD)” har ett stort antal evenmang ägt rum. När verksamheterna nu summeras återfinns KSAN:s förebyggande arbete med tjejgruppsledare bland de tio bästa projekten.

Den 26 juni, den internationella dagen mot drogmissbruk och narkotikasmuggling, 2009 sjösattes kampanjen “The European Action on Drugs (EAD)” av EU-kommissionen.

Under mottot “Handling säger mer än ord” har 1 300 personer och organisationer i 27 länder förbundit sig att genomföra kortare eller längre aktioner i syfte att öka medvetenheten om droger. Det har blivit allt från distribution av flygblad till teaterpjäser och att erbjuda rådgivning om droger.

Bland alla arrangemang har tio valts ut för att spridas som inspiration för andra. Ett av de utvalda projekten är KSAN:s, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, nätverk för tjejgruppsledare, BellaNet som öppnats även för internationella deltagare.

− Vi är jätteglada att vara bland de utvalda. När vi dök upp var det nog flera som blev tagna på sängen och insåg att kvinnor helt glömts bort i projektet. Ingen hade reflekterat över att det även borde finnas ett kvinnligt perspektiv, säger Leena Haraké, kanslichef på KSAN.

Hon tycker dock att det blir allt bättre.

− Vi sitter med i The Civil Society Forum on Drugs (CSF) som bidrar till kommissionens arbete med den nya drogpolitiken för EU. Jag tycker att de blir mer och mer intresserade av att lyssna på oss. Det känns som om vi banar ny väg, säger Leena Haraké.

Hon anser att KSAN har en viktig uppgift att fylla.

− När vi arbetar med förslagen till den nya drogpolitiken har vi ett folkhälsoperspektiv. Vi anser att drogfrihet ska vara det normala och inte undantaget. Det får itne bara bli “harmreduction”. Sedan försöker vi bevaka så att det går en röd tråd för kvinnors sak genom alla delarna i såväl policy som handlingsplaner, säger hon.

Mer från Accent