Ksan prisas för drogförebyggande arbete

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN, prisas för innovativt drogförebyggande arbete med aktivt involverande av ungdomar. Bakom priset står EUs drogpolicygrupp Pompidou Group.

Det är KSANs projekt Bellanet International som får Pompidou Groups pris European drug prevention prize 2010.

KSANs nätverk för tjejgruppsledare startade år 2004 och samlar tjejgruppsledare från samtliga 21 län i Sverige. I juni 2009 öppnades nätverket även för internationella medlemmar som arbetar drogpreventivt med att stärka tonårsflickor.

Jenny Stadigs

Mer från Accent