Politik

Kritik mot regeringens nya ANDT-strategi: ”Det är nästan pinsamt”

Regeringen har presenterat en ny ANDT-strategi. ”Som den gamla fast sämre” är det sammanfattande omdömet.

I början av februari lade regeringen fram den nya ANDT-strategin En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. Nu kritiseras strategin från flera håll.

– Strategin är väldigt övergripande. Målen är det väl ingen som har något emot, men åtgärderna för att nå dem står det inte mycket om. Strategin saknar substans och konkretisering. Inget nämns om tillgångsbegränsande åtgärder som pris eller skatter, säger Sven Andréasson, professor och chef för alkoholmottagningen Riddargatan 1 samt ordförande i Alkoholpolitiskt forum.

Han är också missnöjd med Folkhälsomyndighetens uppdrag som han tycker är för otydligt.

– I Alkoholpolitiskt forum har vi inte varit nöjda med hur Folkhälsomyndigheten hanterat alkoholfrågan. I strategin diskuterar man inte alls den typen av uppdrag som en expertmyndighet borde ha, säger han.

I strategin nämns distanshandel som en faktor som ökat tillgängligheten till alkohol.

– Inget sägs om vad regeringen vill göra åt det. I stället hänvisar man till två gamla utredningar som den förra regeringen tillsatte 2012–2014 och skriver att ärendet bereds. Det är nästan pinsamt, säger Sven Andréasson.

Även IOGT-NTO är missnöjt med strategin.

– Att det inte är ett mål att sänka totalkonsumtionen tycker vi är ett grundläggande fel. Det finns inte heller några konkreta förslag på hur man ska jobba med tillgängligheten, inte heller något om e-handel eller alkoholreklam, säger Simon Holmesson, politisk sekreterare på IOGT-NTO.

Liksom Sven Andréasson saknar han något om prisinstrumentet.

– Det talas om jämlik hälsa och då vet vi att priset är det mest effektiva. Men det finns inte nämnt något om någon skattetrappa eller liknande, säger han.

Däremot finns det inskrivet i strategin att ”alkohol är accepterat som en del av vår kultur och att de övergripande målen därför tar fasta på att minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol”.

– Det är något nytt och en klar försämring jämfört med tidigare. Man kan undra hur den formuleringen hamnat där? Utan att vara allt för konspiratorisk låter det faktiskt som om det kommer från kommersiellt håll, säger Simon Holmesson.

Mer från Accent