Kris: Subutex är den nya ungdomsdrogen

Att dela ut subutex till opiatmissbrukare är direkt kontraproduktivt. Det menar Kris, Kriminellas revansch i samhället, som stöder sig på en rad intervjuer med missbrukare.

Intervjusamlingen ”Statligt knark är också knark” presenterades på måndagsmorgonen under ett seminarium i Almedalen. Den innehåller ett antal intervjuer med unga missbrukare om hur subutex är lätt att få tag på även om man inte är inskriven i behandling.

Kris menar att missbruksutredningen gör en felbedömning när man säger att läckaget från subutextprogrammen är en marginell företeelse.

– Vi är mycket kritiska till missbruksutredningens förslag. Utredningen ger en felaktig bild av verkligheten när det gäller substitutionsbehandling med Subutex. I den här rapporten publicerar vi flera riktiga fall och presenterar våra slutsatser. Vi vet vad vi talar om, säger Christer Karlsson förbundsordförande i Kris i ett uttalande.

Magnus Andersson, förbundsordförande i Unga Kris, menar att det är så lätt och billigt att få tag på Subutex idag att det har blivit en ny ungdomsdrog.

– Subutex är billigt och enkelt för unga missbrukare att få tag i. Om utredningens förslag skulle bli verklighet skulle 18-åringar sättas på livslång medicinskt behandling. De blir kvar i ett onödigt beroende men med staten som langare. Våra ungdomar fattar inte varför staten inte verkar vilja att man ska bli drogfri.

Gerhard Larsson menar att man måste se behandlingen med subutex och andra ersättningsmediciner i ett större sammanhang.

– Ersättningen ger en mindre kick och en mindre effekt på kroppen. Idag har vi mellan 10000 och 12000 missbrukare av opiater och 35 procent av dem får ersättningsbehandling. Mitt förslag innebär att antalet som får subutex eller andra ersättningsmediciner skulle öka från 4000 till 6000 personer. Idag finns det geografiska områden som inte erbjuder ersättning och det vill jag ändra på.

Pierre Andersson

Se också: Fler unga dör med knark i kroppen (Drugnews)

Mer från Accent