Knarkkriget läggs ner i USA

USA:s president Barack Obama vill lägga ner kriget mot knarket. Drogmissbruk ska förtsättningsvis ses som ett folkhälsoproblem. Den nya narkotikastrategin signalerar skiftet.

I veckan presenterade Barack Obama USA:s nya strategi mot narkotika. Från och med nu vill Vita Huset att narkotikafrågor ska ses som ett folkhälsoproblem.

Målsättningen i den nya strategin är att minska droganvändandet bland unga med 15 procent på fem år. Även drogrelaterade dödsfall och kroniskt missbruk ska minskas med 15 procent under samma tidsperiod.

I den nya strategin uppmanas bland annat sjukvårdspersonalen att börja fråga patienter om droganvändning vid rutinkontroller för att tidigare upptäcka missbruk.

Obamas administration vill också bryta kedjan där droger leder till kriminalitet, fängelse och mer droger genom att missbrukare och langare som grips av polis ska erbjudas vård.

Obama utökar budgeten för drogförebyggande arbete med tretton procent jämfört med i år till 1,7 miljarder dollar.

3,9 miljarder har avsatts för behandlingsåtgärder, det är en ökning med 3,7 procent. En del av pengarna ska användas för utbildning av primärvårdspersonal i hur man kan behandla ett missbruk innan det blir kroniskt.

Men trots att presidenten vill bemöta knarket som ett hälsoproblem fortsätter kriget till viss del. Budgeten för att bevaka gränserna och förhindra narkotikasmuggling till USA utökas med 2,4 procent till 3,7 miljarder.

Totalt satsar Obama 15,5 miljarder dollar under det kommande året på olika insatser.

Joanna Wågström

Mer från Accent