Kraftigt ökad alkoholkonsumtion utan Systembolaget

Om Systembolaget försvinner ökar alkoholkonsumtionen och skadorna kraftigt. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. Samtidigt pågår utredningen om gårdsförsäljning ska införas i Sverige. Trots att den typen av försäljning kan vara ett hot mot Systembolagets existens.

Om alkohol såldes i landets 8 000 vanliga livsmedelsbutiker i stället för dagens 400 Systembolag skulle konsumtionen gå upp med 37 procent, 2 000 personer fler skulle dö av alkoholrelaterade skador per år och vi skulle ta ut 11 miljoner fler sjukdagar varje år.

– Allt talar för att vi ska behålla monopolet. De flesta restriktioner som är effektiva är också politiskt omöjliga, som kraftigt höjda skatter. Men Systembolaget är ett undantag som har både politiskt och folkligt stöd och verkligen har effekt på konsumtionen och skadorna i samhället, säger Thor Norström som är professor vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

Om man istället skulle byta ut Systembolaget mot 800 licensierade privata butiker beräknar forskarna att konsumtionen skulle gå upp med 17 procent, dödligheten skulle öka med 770 fall per år och 8 500 fler fall av våld skulle rapporteras till polisen.

– Systembolagets existens påverkar så många faktorer som har betydelse för konsumtionen; antalet butiker, priser och försäljning till minderåriga. Även om det inte hänt nyligen så händer det att Systembolagets existens ifrågasätts och då är det bra att man vet vad det skulle innebära om vi tog bort det. Men som jag ser det finns det inget hot mot Systembolaget i dag, säger Thor Norström.

Gårdsförsäljning av alkohol är en aktuell fråga just nu, där diskussionen handlar om huruvida försäljningen går att kombinera med Systembolagets monopol, kan det vara ett hot?

– Sådana avvägningar har betydelse för Systembolagets fortsatta legitimitet, men det är inget som vi tittat på i den här studien.

Trots att regeringens tidigare utredare kom fram till att det inte går att införa gårdsförsäljning av alkohol just för att det skulle hota Systembolagets existens så utreds frågan just nu igen. Den nuvarande utredaren Lotty Nordling har sagt att i dagsläget ser hon inga hinder för att gårdarna ska kunna sälja egentillverkat vin och att det inte skulle hota Systembolaget.

I den svenska debatten lyfts ofta Finland fram som ett exempel eftersom de har monopol på alkoholförsäljning och samtidigt säjer egenproducerat vin vid sina gårdar. Men i och med att Finland har bett EU om att även få sälja likör vid gårdarna har en diskussion med EU-kommissionen uppstått.

Regeringsrådet Ismo Tuominen på Social- och hälsovårdsministeriet sade nyligen till tidningen HBL att signalerna från Bryssel är tydliga.

– Den officiella responsen har varit negativ. Det är svårt att tänka sig en kovändning. Kommissionen fungerar inte på det viset, säger Ismo Tuominen till HBL.

Enligt honom är det juridiskt omöjligt att införa gårdsförsäljning av likör i Finland.

– Vin är i princip lika förbjudet som likör. EU har valt att se genom fingrarna med det. Men det går inte att tumma på principerna och ge inhemska producenter fördelar, även om omfattningen är marginell, säger han.

IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt ser positivt på att studien presenterades nu och att den på ett tydligt sätt visar varför frågan om gårdsförsäljning kan bli så stor.

– Det har varit ett bekymmer för oss att förklara varför vi lägger så mycket krut på frågan eftersom man kan tycka att gårdsförsäljningen är marginell. Men införs gårdsförsäljningen tar man bort Systembolagets existensberättigande med, som studien visat, stora konsekvenser, säger hon.

Joanna Wågström

Mer från Accent