Kraftig ökning av centralstimulantia mot ADHD

Enligt Socialstyrelsens Lägesrapport 2012 ökar behandlingen med centralstimulerande läkemedel mot adhd kraftigt bland både pojkar och flickor. Flest recept hämtas ut av pojkar åldern 10 – 14.

Mellan 2006 och 2010 har behandlingen med centralstimulerande preparat mot ADHD ökat kraftigt. Den största ökningen står gruppen 20 – 24 år för. I den gruppen har ökningen bland kvinnor varit 344 procent och bland män 302 procent.

Trots den stora ökningen är det inte den åldersgruppen som får mest läkemedel utskrivna. Den vanligaste åldern för pojkar att medicinera mot ADHD är 10–14 år. År 2010 fick i genomsnitt 3,2 procent av pojkarna i den åldersgruppen adhd-läkemedel utskrivet av läkare. Skillnaderna mellan länen är dock stora och andelen varierade mellan 1,7 och 6 procent.

För flickor är den vanligaste åldern 15 – 19. I den åldersgruppen är det 1,3 procent som fått recept.

– Vi vet att alla barn som diagnostiseras för ADHD inte behöver läkemedel och det är därför svårt att bedöma om det finns en överförskrivning eller en underförskrivning, säger Karin Flyckt, projektledare på Socialstyrelsen.

Pojkar och yngre män står för 80 procent av alla uthämtade recept, men könskillnaderna minskar med stigande ålder. I gruppen över 35 är det lika många män som kvinnor som hämtar ut medicin. Det verkar som om de som får medicin utskriven fortsätter att ta den. Under 2010 gjorde 75 – 85 procent av dem som hade recept minst tre uttag.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer