Körkortet kan ryka efter fylla på sjön

Den som åker dit för sjöfylleri kan komma att få körkortet indraget. Just nu väntar Transportstyrelsen på en dom i hovätten som kan bli vägledande för hur den nya sjöfyllerilagen ska tolkas.

Körkortet kan återkallas vid vissa typer av allmän brottslighet så som grov misshandel, rån, mord och vissa trafikbrott, och det är möjligt att körkortet kan komma att återkallas även vid brott mot sjöfyllerilagen, skriver TT.

Eftersom sjöfyllerilagen är en ny lag saknas ännu praxis, vilket innebär att ingen ännu vet vilka påföljder som brott mot den nya lagen ska få.

Just nu är ett fall uppe i hovrätten i Göteborg där åklagaren åberopar att den straffskala som tillämpas i rattfylleridomar även ska användas vid sjöfylleri. Domen i det här fallet kan komma att bli vägledande för hur den nya lagen ska tolkas.

Jenny Stadigs

Mer från Accent