Komplicerat förhållande mellan alkohol och hjärtsjukdom

Forskare vid the Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), University of Toronto, har gått igenom 44 studier av alkoholens hälsoeffekter. De fann att det är svårt att hitta några säkra rekommendationer.

Många dör av kranskärlssjukdomar i västvärlden. Många lider också av kärlkramp, bröstsmärtor och hjärtsvikt. Därför finns det stora hälsovinster att göra om man kan hitta livsstilsförändringar som gör att sjukdomsfallen minskar. Många studier har gjorts som visar att alkohol kan ha en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar. Resultaten ifrågasätts ofta och många är rädda att alkoholkonsumtionen kan öka om människor tror att det är nyttigt att dricka.

För att bringa klarhet har forskarna Michael Roerecke and Jürgen Rehm gått igenom 44 studier som tillsammans omfattade 38 627 sjukdomstillfällen i kranskärlssjukdomar bland 957 684 personer. I en artikel som nyligen publicerats i tidskriften Addiction presenterades resultatet.

− Det är komplicerat, säger Dr. Jürgen Rehm, chef för social- och epidemiologisk forskning vid CAMH. Vi ser att det finns en skyddande effekt för hjärtsjukdom av alkoholkonsumtion, men den gäller inte för alla individer, inte ens för alla som bara dricker måttligt.

Skyddsfaktorn kan variera beroende på kön, dryckesmönster och vilka hälsoeffekter man är ute efter, enligt Jürgen Rehm. Till exempel är risken för sjukdom och dödlighet större för kvinnor än för män. Han påpekar också att man måste se till hela individen och inte ge råd som kan förebygga en sjukdom om de samtidigt kan orsaka en annan.

− Även låga nivåer av alkohol kan utgöra en risk för andra sjukdomar, inklusive många cancerformer. Till och med en enda drink om dagen ökar risken för bröstcancer, till exempel, säger Jürgen Rehm. Vid så små mängder överväger dock fördelarna framför nackdelarna, men efter det ökar nettorisken för varje drink.

− Om en man dricker mer än fem drinkar vid ett tillfälle, eller om en kvinna dricker fler än fyra, en gång per månad, så har alla hälsovinster försvunnit, säger han.

Han framhåller vikten av att de råd som ges till varje patient tar hänsyn till att sambandet mellan alkohol och hjärtsjukdomar är komplext och att läkaren gör en individuell riskbedömning för patienten.

Studien drar slutsatsen att mer forskning behövs innan man kan gå ut till allmänheten och fastslå säkra eller lågrisknivåer för alkoholkonsumtion.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer