Kommuner ska få göra ölköpstester igen

JO har tidigare stoppat kommuner som skickat ut anonyma provköpare som testar om butikerna klarar åldersgränserna för folköls- och tobaksförsäljning. Nu vill regeringen göra det tillåtet och kan tänka sig att ändra lagen.

Att skicka ut människor som anonymt testar butikernas åldersgränser är enligt JO en form av dold myndighetsutövning, något som idag inte är tillåtet. Detta slogs fast av Justitieombudsmannen i december 2009.

Enligt tidningen Riksdag & Departement vill regeringen ändra på detta. Man anser att kommunerna behöver tillgång till den här metoden i sin tillsyn och ska nu hitta ett sätt att göra det möjligt. Syftet är att kommunerna i framtiden åter ska kunna skicka ut provköpare som testar om livsmedelsbutiker och bensinstationerna sköter åldersgränserna. Förutom folköl och tobak har nu också försäljningen av läkemedel tillkommit som ett tillsynsansvar för kommunerna.

Socialdepartementet har uppdraget att hitta en lösning. I dagsläget är det oklart om det krävs en lagändring eller om det räcker med en överenskommelse med branschen.

– Det kanske kan vara en modell som skulle falla JO på läppen, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig på socialdepartementet till Riksdag & Departement.

Detta påverkar inte de ölköpstester som UNF genomför regelbundet då detta inte är myndighetsutövning.

Pierre Andersson

Mer från Accent