KO: ”Jag kan inte säga någonting”

IOGT-NTO:s anmälan av alkoholreklam kom in till Konsumentombudsmannen, KO, under förmiddagen. KO:s jurist Rickard Faivre, som handlägger ärendet, kan inte lämna några besked om huruvida de tänker gå vidare med anmälan.

– Det hade ju varit bra om vi hade fått en chans att titta på detta innan IOGT-NTO gick ut med det stort i medierna. Nu kan vi inte säga någonting, jag har inte ens läst anmälan, säger han.

I ett första steg kommer KO läsa igenom handlingarna för att sedan ta ställning till om det finns en juridisk grund att gå vidare på. I slutet på nästa vecka hoppas Rickard Faivre att han ska kunna ge klarare besked.

– Jag måste ta ställning till om det finns en juridisk möjlighet att jobba vidare med det här. Etik och moral är inte lag.

Enligt Sara Heine på IOGT-NTO har de sökt KO för ett möte angående anmälan under flera veckors tid utan att få svar.

Joanna Wågström

Mer från Accent