Politik

Knarklagen skärps i Nederländerna

Stark cannabis ska klassificeras som tung narkotika i Nederländerna och inte längre få säljas i så kallade coffee shops. Det här påverkar 80 procent av butikernas cannabisförsäljning.

Cannabis ses som stark om den innehåller mer än 15 procent THC, som är den huvudsakliga psykoaktiva substansen, skriver Reuters.

Den genomsnittliga THC-koncentrationen i den cannabis som säljs i nederländska coffee shops ligger på 16,5 procent, och 80 procent av den cannabis som säljs har en THC-halt på över 15 procent, skriver TT-AFP.

Skärpningen väntas träda i kraft under mars–april nästa år, och om någon av de 670 nederländska cannabisbutikerna bryter mot förbudet riskerar de stängning.

Den nederländska regeringen planerar även att införa en lag som innebär att bara nederländska medborgare får besöka cannabisbutikerna, skriver Svenska Yle. Syftet är att minska knarkturismen.

Jenny Stadigs

Mer från Accent