Kickoff för ANDT-strategin

Barn- och äldreminister Maria Larsson.

Omkring 15 procent av sjukdomsbördan i landet kan kopplas till alkohol, narkotika, doping och tobak. Det framkom när regeringens strategi för att förebygga skador lanserades.

Över hundratalet chefer för polis, tull och kommuner, landshövdingar, länsråd, generaldirektörer och representanter för frivilligorganisationer hade i tisdags samlats på Grand Hotell i Stockholm.
Där talade bland andra barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

– Cirka 15 procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige beror på skadeverkningar som kan kopplas till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Därför satsar regeringen cirka 260 miljoner kronor per år under mandatperioden för att få ett långsiktigt förebyggande arbete, sade hon.

Maria Larsson uppmanade i sitt tal i Stockholm myndigheterna att ta kontakt med och låta ideella sektorn medverka i lokalt drogförebyggande arbete.

– Det är bra att folkrörelser ses som en viktig resurs, men vi har inte fått extra medel för sådant arbete, säger Kjell-Ove Oscarsson, vice ordförande i IOGT-NTO, till Drugnews.

I en recension av ANDT-strategin, som i målet inte understryker att även alkoholkonsumtion ska minska, påtalades att det räcker inte med att tala om evidens och kunskapsbehov.

Kunskap är bra, men det gäller att ha mod att använda den också, tyckte Mats Gunnarsson, generalsekreterare för Sveriges Landsråd om alkohol och narkotikafrågor.

– Billiga, vassa verktyg vore att i kommande handlingsplan verka för sänkta införselkvoter av alkohol från andra EU-länder och begränsa öppettiderna på krogar. Det skulle både minska alkoholtillförseln och våldsbrott, sade Mats Gunnarsson till Drugnews.

Han hänvisar till försök ibland annat Trondheim som sänkte öppettiden en timme på natten för alkoholservering och minskade anmälda våldsbrott med en tredjedel.

ANDT-strategin för åren 2011-2015 antogs i slutet av mars i riksdagen och ska nu spridas på regionala konferenser runt landet. Det övergripande målet: ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”.

Drugnews/SL

Mer från Accent