Norge

Kampanj för alkoholfri oljefond

Oljefondens alkoholproblem är en nystartad kampanj mot norska Oljefondens investeringar i alkoholindustrin – och sprider sitt budskap med väggmålningar av statsministern.

Flera av IOGT-NTO:s systerorganisationer i Norge; FORUT, IOGT, Juvente och Blue Cross, står bakom en kampanj för att uppmärksamma att Norges investeringar i alkoholindustrin hindrar utvecklingen i många länder.

Bland annat har man målat norska statsministern och finansministern i Norge på väggar i Uganda där de använder estetiken från afrikansk alkoholreklam, men målningarna framför istället politiska budskap.

– En vägg med statsminister Erna Solberg säger till exempel: ”När du dricker mer, tjänar jag mer!”, med en efterföljande text om att norska investeringar i alkohol hindrar oss från att nå FN:s hållbarhetsmål, säger Ida Oleanna Hagen, generalsekreterare FORUT.

Hon berättar att många i Norge är inte medvetna om de problem som både produkten och alkoholindustrin skapar i utvecklingsländerna, eller ens att Norge har investerat 90 miljarder kronor i alkoholindustrin genom Statens Pensionsfond Global (Oljefonden).

– Vi anser att vi har en dåligt sammanhängande utvecklingspolitik när Norge i ena stunden arbetar för global hälsa, utveckling, jämlikhet, barns rättigheter och FN:s hållbarhetsmål, men i nästa stund investerar i en bransch som motverkar detta. Det måste ändras, säger Ida Oleanna Hagen.

Kampanjen har de döpt till ”Oljefondens alkoholproblem” och deras mål är att frågan ska hamna högre på dagordningen, och det slutgiltiga målet att Oljefonden drar sig tillbaka från alkoholindustrin helt och hållet.

Siv Jensen, finansminister i Norge, på en väggmålning i Uganda. Foto: Forut.

Väggmålningarna, kampanjen i sociala medier, och en rapport om att alkohol utgör ett hot mot FN:s hållbarhetsmål, är bara början. Under hösten kommer de att lansera ytterligare en rapport och ett utbildningsprogram som organisationer och skolor kan använda. De kommer även att följa upp med fler aktiviteter nästa år. Enligt Ida Oleanna Hagen kommer de framöver att satsa på att upplysa beslutsfattare och på att få svar från dem.

– För de har varit väldigt tysta fram till nu och bör komma på rätt bana. Regeringen har också gjort något väldigt bra: de har tillsatt en kommitté som ska utvärdera de etiska riktlinjerna för oljefonden, säger Ida Oleanna Hagen.

Ida Oleanna Hagen. Foto: Forut.

Hittills har engagemanget från allmänheten för kampanjen varit stort och de har fått både positiva och negativa reaktioner, särskilt i sociala medier:

– Det är kul att vi har lyckats få till en debatt kring det här. Flera har varit kritiska till att våra organisationer får stöd från staten, samtidigt som vi kritiserar våra ledande politiker. Men det civila samhället måste berätta när det är något vi tror är fel, även om vi också har ett nära samarbete med norska myndigheter.

Mer från Accent