Folkhälsa

Kamp för högre alkoholskatt i Ghana

Flera aktörer pressar på för höjd alkoholskatt i Ghana. Skälet är att de vill motverka fetma, cancer, diabetes, och hjärt- och kärlsjukdomar.

Flera aktörer som slåss mot spridningen av icke-överförbara sjukdomar i Ghana har föreslagit en ökning av skatten på tobak, cigaretter, alkohol, samt sockersötade produkter i landet. Det rapporterar Ghanas nyhetsbyrå, GNA. Orsaken: de vill öka priset så att produkterna inte längre är lika åtråvärda.

I mitten av oktober hölls ett möte i huvudstaden Accra med representanter från flera myndigheter och organisationer som ville delge sin ståndpunkt.

– Vi håller detta möte för att diskutera höjda skatter på ohälsosamma produkter, för att förbättra och utforma en strategi och säkerställa att det bästa skattesystemet antas för att främja folkhälsan, sade Labram Musah, programdirektör för Vision for Alternative Development (Vision för alternativ utveckling), VALD.

I samma veva meddelade han att de tänkte rekommendera landets finansdepartement och hälsovårdsministeriet att de höja skatten på tobak, alkohol och sockersötade drycker i 2020 års budgetförklaring.

Ghanas nyhetsbyrå skriver också att övervikt, fetma, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt andra icke-smittsamma sjukdomar tidigare sågs som ett problem enbart i höginkomstländer. Men nu ökar dessa sjukdomar även i låg- och medelinkomstländer, inklusive Ghana – särskilt i urbana områden.

Hälsodepartementet och Ghana Health Service föreslog under oktobermötet att en skattehöjning kommer att leda till en win-win-situation med vinster för både folkhälsan och myndigheternas intäkter.

Under mötet konstaterade även landets Livsmedels- och narkotikamyndighet att konsumtionen av ohälsosamma produkter inte bara bidrar till icke-överförbara sjukdomar, utan också påverkar familjer och landet som helhet. De menar att konsumtionen skapar socioekonomiska problem som familjetvister, trasiga hem, förlust av familjens anseende, olyckor, ökad brottslighet, och arbetslöshet, som blir en stor ekonomisk börda för Ghana.

Man konstaterade också att den globala epidemin av icke överförbara sjukdomar ses som en stor utvecklingsutmaning under 2000-talet. Epidemin är ett betydande hot mot att uppnå internationellt överenskomna mål för hållbar utveckling. 

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer