Kalmar landsting vill införa sprutbyte

DRUGNEWS. Landstinget i Kalmar län vill starta sprutbyte för att minska smittspridning bland narkomaner. En ansökan förbereds nu för planperioden 2011-2013.

Ansvarig smittskyddsläkare håller nu på att förbereda ansökan som planeras vara klar till hösten. ”Syftet är att minska smittospridning bland missbrukare, inte minst när det gäller hepatit C”, skriver landstinget i ett pressmeddelande.

Landstinget i Kalmar ska nu ta del av erfarenheter från befintliga program med utdelning av rena sprutor och kanyler i landet. På tisdag kommer personal från infektionskliniken i Malmö att berätta om sina erfarenheter vid ett seminarium i Kalmar.

Lund och Malmö har i över två decennier haft sprutbytesprogram, Helsingborgs lasarett startade ett nyligen.

Sprutbytens smittskyddseffekt är omtvistade, studier pekar åt olika håll, även om flera internationella och nationella organ förordar program. Riksdagen öppnade 2006 för att landsting och kommuner tillsammans i hela landet kan ansöka till Socialstyrelsen om att få starta sprutprogram som del i en bredare verksamhet riktade till missbrukare.

Även i exempelvis Sörmland undersöker landstinget intresset bland kommuner. I Stockholm har frågan dragit ut på tiden – landstinget har sagt ja till ansökan, medan Moderaterna i huvudstaden bromsat. I Göteborg har politikerna sagt nej till sprututdelning.

Drugnews/SL

Mer från Accent