Ja till gårdsförsäljning av alkohol i Norge

I Norge kommer besökare vid en alkoholproducerande gård från och med årsskiftet kunna köpa öl och cider direkt på plats. Efter ett ja i det norska stortinget införs gårdsförsäljning av drycker med en alkoholhalt upp till 4,7 volymprocent.

I Norge säljs sedan många år tillbaka öl och cider med en alkoholhalt upp till 4,7 volymprocent i vanliga livsmedelsbutiker. Med den nya lagen som antogs i maj förenklas reglerna för att få tillstånd så att dryckerna även kan säljas direkt vid alkoholproducerande gårdar.

– Det är en licens som tidigare varit knuten till livsmedelshandeln som nu anpassas så att det blir enklare för gårdar att få tillstånd, säger Knut Albert Solem som är informatör på det norska Hälso-, och omsorgsdepartementet.

För att få sälja alkohol måste tillverkaren få tillstånd från kommunen. De nya reglerna införs vid årsskiftet.

– Det här är en detalj som har små effekter som det ser ut i dag, säger Helge Kolstad som är ordförande för IOGT i Norge.

Enligt honom rör det sig om färre än tio gårdar som i dagsläget kan bli aktuella för gårdsförsäljning eftersom endast ett fåtal gårdar tillverkar drycker med en alkoholhalt lägre än 4,7 volymprocent.

– Det är hur det ser ut nu. Hur många som skulle kunna tänka sig att börja producera alkohol är en annan femma. Risken är att branschen växer snabbt när det blir enklare att sälja produkterna.

Debatten om huruvida gårdsförsäljningen hotar Norges motsvarighet till det svenska Systembolaget, Vinmonopolet, har uteblivit eftersom monopolet i Norge endast rör drycker som är starkare än 4,7 volymprocent.

– Men jag tror inte att det kommer att dröja länge innan det läggs ett förslag om att man ska få sälja starkare drycker vid gårdarna, säger Helge Kolstad.

I Sverige har frågan om gårdsförsäljning utretts två gånger och debatterats under en lång tid. Här är knäckfrågan just om det går att införa gårdsförsäljning och samtidigt ha kvar Systembolagets monopol. Enligt den senaste utredningen går det om man ser till att alla länder inom EU får samma rättigheter.

Förslaget öppnar för att både svenska och utländska tillverkare ska kunna sälja sina egna och andras produkter vid försäljningsställen vart som helst i Sverige, de behöver inte vara knutna till tillverkningsstället. Det finns ingen begränsning för hur starka alkoholdrycker som får säljas men det finns gränser för hur många liter som får säljas varje år. Alkoholförsäljningen måste vara knuten till någon form av upplevelse som exempelvis en föreläsning om hur drycken tillverkas.

Förslaget har precis varit ute på remiss och ligger nu och väntar på regeringens nästa steg i frågan.

Joanna Wågström

Mer från Accent