ISO-standard för hållbara evenemang antagen

Förslaget till kriterier för hållbara evenemang, som Accent rapporterade om i nr 4, har antagits. Av de 26 länder som deltog i omröstningen var endast fem emot.

International Standardisation Organization, ISO, är den organisation som försöker få länder att enas om en gemensam standard för elektriska kontakter, muttrar och annat. På senare tid har man också börjat enas om internationell standard även utanför det tekniska området. Senast i raden är en standardisering av hållbara evenemang. Det var arrangörerna av London OS som efterlyste regler att hålla sig till för att deras evenemang skulle bli miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart.

I Sverige ansvarar Swedish Standards Institute, SIS, för standardiseringen. Även IOGT-NTO har engagerat sig i arbetet med hållbara evenemang för att få igenom att hänsyn även tas till hanteringen av alkohol.

Vid omröstningen den 31 maj deltog 26 länder. Endast Australien, Finland, Tyskland, Schweiz och Australien röstade emot. Belgien, Malaysia, Nederländerna och Peru lade ner sina röster.

Finlands skäl att rösta emot är att de anser att reglerna är allt för komplexa och för hårda. De anser att kostnaderna blir för stora för många evenemang.

Eva Ekeroth

FAKTA: ISOs hållbarhetscertifiering av evenemang

En rad kriterier avseende miljö, ekonomi och sociala aspekter måste uppfyllas. Kraven gäller ledning, planering, kontroll, resurser, dokumentation, genomförande och utvärdering.

Alkohol berörs på fyra ställen:

1. I checklistan ingår frågan hur man ska se till att alkohol- och drogrelaterat våld undviks.
2. I avsnittet om hållbar upphandling finns fyra mål. Det första gäller att minimera negativ påverkan av varor och tjänster, bland annat sociala konsekvenser orsakade av alkohol eller andra droger.
3. Listan över risker och möjligheter, nämner risken att minderåriga exponeras för alkohol och andra droger.
4. Avsnittet om lagar och regler poängterar att man ibland måste gå längre än lagstiftningen, till exempel för att undvika att minderåriga exponeras för alkoholreklam.

Mer från Accent