FN

IOGT på plats i FN-skrapan under kvinnomöte

Just nu pågår det årliga mötet med FN:s Kvinnokommission i New York. IOGT International finns på plats och arrangerade i går ett sidoevent om alkohol och våld mot kvinnor i FN-högkvarteret.

FN:s Kvinnokommission (Commission on the Status of Women) arbetar med kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Varje år samlas representanter för medlemsländerna för att diskutera åtgärder och för att formulera mål.

I en av mötessalarna i FN-högkvarteret i New York bjuder IOGT International – tillsammans med FN-ambassadören från Bosnien-Hercegovina – in till ett sidoevent om hur alkohol är kopplat till såväl våld mot kvinnor som spridningen av HIV.

Mötet blir några minuter försenat. När det väl kommer igång är alla stolarna upptagna och många får nöja sig med en ståplats längs väggen eller en sittplats på golvet.

– Vi är väldigt glada att kunna göra det här i samarbete med IOGT, en organisation som jobbar för grundläggande mänskliga rättigheter, säger Mirsada Čolakovič, Bosnien-Hercegovinas FN-ambassadör.

Tiden är begränsad, men under mötet hinner ändå sju talare göra presentationer. Förutom ambassadör Čolakovič talar bland andra Monica Swahn, svenskfödd epidemiolog som sedan länge är verksam i USA, för närvarande på University of Georgia i Atlanta. Hon forskar bland annat på våld och kopplingen till alkohol i Uganda, och är kopplad som expert till WHO:s regionkontor i Afrika när det gäller alkoholfrågor.

– Alkohol är den vanligaste drogen i världen och bidrar på ett massivt sätt till såväl ohälsa som för tidig död, säger hon. Alkohol är också en av de tydligaste riskfaktorerna när det gäller våld mot kvinnor och spridningen av HIV.

Monica Swahn tycker att mer arbete borde göras – både forskning och i praktiken – där de här frågorna kopplas samman tydligare.

– Alkohol, särskilt skadligt bruk av alkohol, våld mot kvinnor och spridningen av HIV hänger ihop men vi brukar inte titta på frågan på det sättet tillräckligt ofta. Det finns till exempel många länder som har en aktiv politik mot våld mot kvinnor och mot spridningen av HIV men som inte har en alkoholpolitik. Och har de det så kopplas inte frågorna samman, säger hon.

– Jag är särskilt intresserad av alkohol på ett strukturellt plan, hur exempelvis tillgänglighet till alkohol och marknadsföring påverkar. Vi har försökt påverka alkoholkonsumtionen på individnivå i flera decennier utan att kunna visa någon effekt. Nu håller jag på med en studie i Uganda där vi ska titta på vad åtgärder på policynivån kan åstadkomma.

IOGT International har funnits med även tidigare när FN:s Kvinnokommission haft möte, men då med så kallade ”parallella event” som arrangeras utanför FN:s område. I och med samarbetet med Bosnien-Hercegovina har man nu fått tillgång till lokaler i huvudbyggnaden, en stor fördel om man vill nå målgruppen.

– Under mötena 2013 och 2014 hade vi möten i närheten men inte här. Vi såg öppningar för att få in alkoholfrågan på agendan och ville vara på plats. Då hade vi inte så mycket erfarenhet av att arbeta med FN-systemet och förra året fick vi tyvärr inte så många besökare. Därför ville vi ta det ett steg till och arrangera ett sidoevent och frågade Bosnien-Hercegovina om de ville göra det här tillsammans med oss, berättar Kristina Sperkova, internationell ordförande för IOGT sedan i höstas.

Den bosniska regeringen var med på noterna direkt.

– Jag skickade ett mejl och frågade om de var intresserade och det var de, det var ingen komplicerad process alls, säger Adis Arnautovic, verksam i den bosniska organisationen CEM och styrelseledamot i internationella IOGT.

– Hela grejen har faktiskt varit mindre formell än vi trodde att det skulle bli. Det svåraste var att frakta allt material från Sverige och Bosnien, säger han och skrattar.

Kristina Sperkova tycker inte att alkoholfrågan diskuteras tillräckligt tillsammans med jämställdhetsfrågan.

– Det finns ett motstånd från delar av kvinnorörelsen som är rädda för att alkoholen ska ses som en ursäkt om man kopplar ihop de här frågorna. Vi försöker förklara att det inte handlar om det utan om att förebygga våld och jag tycker att vi lyckas. Min erfarenhet är också att organisationer som arbetar på gräsrotsnivå omedelbart känner igen det vi pratar om, de har sett de här kopplingarna med egna ögon. Och vi håller med kvinnorörelsen om att det i grunden handlar om att ändra en kultur, men tittar du på hur alkoholindustrin agerar så bidrar de ju till att stärka en våldsam kultur, säger Kristina Sperkova.

Både Kristina Sperkova och Adis Arnautovic är mycket nöjda med mötet.

– Jag är jätteglad. Det var så mycket energi i rummet och människor från hela världen som ville prata om de här frågorna, säger Adis Arnautovic.

– Det här är ett mycket långsiktigt arbete men vi hoppas kunna påverka hur folk tänker kring de här frågorna. Att de kan se att alkoholpolitik kan påverka i en positiv riktning. Det handlar om att plantera ett frö, säger Kristina Sperkova.

Mer från Accent