NY ANDT-strategi

IOGT-NTO satsar på skuggstrategi

Hur ska regeringens framtida alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik se ut? IOGT-NTO satsar på att påverka politiken genom att i samarbete med andra ta fram en skuggstrategi.

Sverige har en nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik, ANDT, som regeringen ansvarar för. Den senaste tillkom 2016. Men i maj 2020 avslutas nuvarande strategiperiod. Därför har IOGT-NTO redan nu tagit initiativet till att – i samarbete med andra organisationer och experter – ta fram en ”skuggstrategi”. Alltså ett alternativ till hur framtidens ANDT-strategi kan se ut.

– Vi tycker att det är viktigt att regeringen tar fram en ny strategi. Och om möjligt en ännu bättre, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef för IOGT-NTO.

ANDT-strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador av alkohol, och ett minskat tobaksbruk.

– Vi vill visa vilka områden som är viktiga att ha med och vad man bör jobba med på nationell och regional nivå, säger Irma Kilim, som riktar viss kritik mot den nuvarande strategin och hoppas på ändring.

Hon menar att det är viktigt för IOGT-NTO att framtidens ANDT-strategi är konkret och verklighetsnära. Och att den måste synliggöra behovet av politiska åtgärder.
– Det är inte bara vård och behandling som är viktigt, ett förebyggande arbete måste genomsyra hela strategin. Vi önskar tydligare och mer konkret hjälp till de som jobbar med frågorna, exempelvis vilka metoder som fungerar. Vi tycker inte bara att man ska fokusera på dem som har ett missbruk, utan man måste arbeta för att sänka konsumtionen totalt i hela samhället, säger hon.

Flera experter är inblandade i att ta fram skuggstrategin, bland andra Håkan Leifman, tidigare direktör i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, Per Leimar, politisk sekreterare i IOGT-NTO, Gunborg Brännström med erfarenhet från Sveriges kommuner och landsting, SKL, Linda Nilsson, World Federation Against Drugs, WFAD, Göran Boethius, Tobaksfakta, och Irma Kilim själv.
– Vi är i ett tidigt skede nu och vi är många som ska samsas om innehållet i skuggstrategin. Men vi ser positivt på att fler organisationer hör av sig till oss om de tycker att arbetet med skuggstrategin låter intressant. De är välkomna att bidra till arbetet med att sprida skuggstrategin, säger Irma Kilim.

Planen är att skuggstrategin ska vara färdig i november 2019.
– Vi tror att en skuggstrategi är det bästa sättet att påverka den slutprodukt som vi hoppas att regeringen tar fram. Vi har inte hört ännu om de kommer att ta fram en ny strategi till 2020 eller inte, men vi vill uppmuntra till det, och dessutom påverka vad som står i den.

Dessutom tycker Irma Kilim att skuggstrategin är ett sätt att engagera IOGT-NTO:s medlemmar.

– Det är frågor som de bryr sig om. Och man kan använda det på lokal nivå genom att prata med sina lokala beslutsfattare så att de i sin tur påverkar på nationell nivå.

Mer från Accent