IOGT-NTO säger nej till nya serveringsregler

soc_ulrik_2_640IOGT-NTO överlämnade under tisdagen ett yttrande över alkohollagsutredningen till Socialdepartementet. I yttrandet är man bland annat kritisk mot att det ska bli enklare att få serveringstillstånd.

Sven-Olov Carlsson, förbundsordförande i IOGT-NTO, lämnade personligen organisationens yttrande till Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos folkhälsominister Maria Larsson.

– Alkoholutredningen innehåller både bra och dåliga förslag, säger Sven-Olov Carlsson. Vi tycker att det är bra att man föreslår en skärpning när det gäller sluttiden för servering och sätter gränsen klockan tre. Det finns uppenbara skäl, främst kopplat till alkovåldet, att göra den förändringen.

När det gäller förändringarna om vilka krav som ska ställas på de restauranger som kan få tillstånd att servera alkohol är inte IOGT-NTO lika positiva. I förslaget tar man bort krav på stekbord och säger att det räcker att stället serverar tillredd mat. En av anledningarna till förändringen är att exempelvis också Sushirestauranger ska kunna få serveringstillstånd.

– Det leder till att betydligt fler kan komma i fråga för att få servera alkohol. Jag har en förståelse för att man vill se över kraven på mat, vår matkultur har ju förändrats, men här borde man ha funderat vidare. Det är kanske inte alldeles enkelt att hitta en bra modell för detta, men bara för att det är svårt kan man ju inte lämna frågan och öppna upp på det här sättet. I förlängningen kan det leda till en ökad konsumtion och ökade skador, rakt motsatt mot vad utredningsdirektiven sade.

En positiv sak i utredningens förslag är det tydliga beskedet när det gäller gårdsförsäljning av alkohol, menar Sven Olov Carlsson.

– Gårdsförsäljning är inte förenligt med Systembolagets monopol och det är bra att utredaren är tydlig här. I den här frågan finns det olika politiska uppfattningar, men jag hoppas att sakskälen kommer att väga tyngst. Men här tror jag att vi måste jobba opinionsbildande.

Frågan om gårdsförsäljning av alkohol är troligen det som kommer att diskuteras hårdast under tiden fram till regeringens proposition i frågan under våren 2010. Tidigare i veckan lämnade föreningen Svenska vinodlare in en namninsamling med krav på reglerad gårdsförsäljning av egenproducerad alkohol med över 5000 underskrifter till Socialdepartementet.

Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos folkhälsominister Maria Larsson, välkomnar alla remissyttranden inför departementets fortsatta arbete.

– De här yttrandena är tunga och betydelsefulla också rent formellt, säger Ulrik Lindgren. Det som inte har kommit fram i utredningen eller i yttrandena kan ju inte heller behandlas i det vidare arbetet.

Text och foto: Pierre Andersson

Mer från Accent