Politik

IOGT-NTO lobbar för nyktrare event

En ny ISO-standard (se faktaruta) för att arrangera hållbara event håller just nu på att tas fram. Standarden ska innehålla riktlinjer för hur exempelvis ett idrottsevenemang eller en konsert ska arrangeras på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Om IOGT-NTO får sin vilja fram kommer det även att ställas krav på hur alkoholserveringen ska gå till.

– Tidigare nämndes bara illegala droger i standarden men vi har skickat in en remiss där vi lyfter alkoholfrågan, säger Björn Lindberg som är ansvarig för extern finansiering på IOGT-NTO.

IOGT-NTO vill bland annat att alkohol ska finnas med på listan över riskfaktorer vid ett event, att barn och unga ska skyddas från alkoholreklam och att hänsyn ska tas till alkoholens sociala påverkan.

– Får vi med alkoholen i skrivningarna måste arrangörerna se över sina rutiner kring alkohol när de arrangerar ett event. Det i förlängningen kan leda till minskad alkoholkonsumtion eller i alla fall en mer kontrollerad hållning, säger Björn Lindberg.

Under hösten kommer det att stå klart om IOGT-NTO får med sina skrivningar om alkohol i standarden. Helt klar ska den nya ISO-standarden vara till OS i London 2012.

De arrangörer som lever upp till kraven i standarden kommer att kunna bli certifierade och få ett intyg på att de jobbar enligt standarden, som går under namnet ISO 20121. Den här typen av certifiering finns redan i dag inom andra områden som miljö och kvalitet och är en sorts kvalitetsstämpel för företag.

– En sådan certifiering väger väldigt tungt. Som det ser ut i dag är det så att om ett företag är miljöcertifierat och ett annat inte är det då väljer köparen det som är certifierat. Så när den här standarden väl är på plats då är det den som gäller, säger Björn Lindberg.

Joanna Wågström

Mer från Accent