Narkotika

IOGT-NTO i FN-möte om världens narkotikaproblem

”Viktigast är att FN:s narkotikakonventioner behålls.” Det  säger Pierre Andersson, IOGT-NTO, som ska vara med och försvara den restriktiva narkotikapolitiken vid FN-möte i New York.

Den 19–21 april håller FN:s generalförsamling ett möte, UNGASS, om världens narkotikaproblem.

Från IOGT-NTO deltar ordförande Johnny Mostacero samt Esbjörn Hörnblad, senior advisor, och Pierre Andersson, programsekreterare vid IOGT-NTO:s internationella avdelning.

Enligt Pierre Andersson är mötet unikt.

– Det här är ett av få möten på många år på generalförsamlingsnivå om narkotikapolitiken. Starka krafter, främst olika USA-baserade tankesmedjor med tydlig liberaliseringsagenda och med starka finansiärer som Georg Soros bakom sig, försöker utnyttja tillfället för att få igenom ändringar av FN:s narkotikakonventioner, säger han.

IOGT-NTO:s roll på mötet är att tillsammans med andra försvara en restriktiv narkotikapolitik.

– När civilsamhället samlats har det ofta varit liberaliseringsförespråkarna som tagit plats. Eftersom UNGASS hålls i New York, där många av de organisationerna som är för en legalisering finns, kan man vara säker på att de sluter upp med många personer. Därför måste vi, och andra som vill lägga fokus på prevention, vara på plats och åtminstone försöka nyansera debatten.

Resultatet av UNGASS blir ett dokument där FN lämnar synpunkter på världens narkotikapolitik.

– Det som tas upp är prevention, behandling, tillgång till behandling och samordning av polisiära insatser. I dokumentet finns formuleringar som ”vi uppmuntrar”, ”vi betonar”, för att understryka vilka metoder som FN tycker att man ska använda eller inte bör använda.

Viktigast är att konventionerna inte ändras enligt Pierre Andersson.

– Viktigast är att försvara FN-konventionerna och därmed en restriktiv narkotikapolitik. Med det är det inte sagt att vi försvarar alla former av restriktiv politik. Att vissa länder dragit politiken för långt och till och med använder dödsstraff, är inte konventionernas fel. De är i grunden bra och har stöd av en absolut majoritet av medlemsländerna. Det är inte mer än en handfull stater som kan tänka sig att ändra i dem, säger han.

Att konventionerna kommer att ändras är heller inte så troligt.

– Nej, ett förslag till resolution togs ju fram vid mötet i Wien. Det är färdigförhandlat och det är den slutliga formuleringen av det dokumentet som ska bli resultatet av UNGASS. Visserligen kan det komma upp frågor vid sittande bord, men att få med sig en majoritet av länderna på att ändra konventionerna, som har så stort stöd, tror jag inte är någon större risk, säger han.

Pierre Andersson är inte helt nöjd med utkastet till resolution.

– Det finns förbättringsutrymme. Många är besvikna för att man inte valt att ta avstånd från att dödsstraff finns i straffskalan för narkotikabrott i en del länder. Där står vi på samma sida som liberaliseringsförespråkarna. Vi är också eniga med dem om vissa andra frågor, som till exempel tillgången till behandling, säger han.

Det värsta scenariot, menar han, är att man inte enas om något alls.

– Det finns länder som vill se ett icke-resultat av UNGASS. De vill visa på att FN inte kan hantera de här frågorna. Om det inte blir något beslut framstår det som om världens länder inte kan enas kring narkotikapolitiken.

Mötet i New York är ett extra insatt möte på initiativ av Mexico och Colombia som oroas över de våldsamma konsekvenser som kriget har för länderna i Latinamerika. Ordinarie möte kommer att hållas 2019. I förberedelserna har inte bara regeringar utan även civilsamhället tillåtits att medverka.

– Det är 1 000 personer anmälda till UNGASS från civilsamhället. Inne i plenisalen finns det plats för 150 deltagare, och några har också fått möjlighet att tala för generalförsamlingen. För dem som inte får plats finns en rad sidoevents att delta i, säger Pierre Andersson.

Mer från Accent