Politik

IOGT-NTO blir vän med Expo

IOGT-NTO inleder ett samarbete med stiftelsen Expo. Parallellt planerar man att starta ett internt antirasistiskt nätverk för alla som vill engagera sig.

Vi i förbundsstyrelsen är väldigt glada och stolta över detta, säger Erik Winnfors Wannberg, ledamot i förbundsstyrelsen.

Enligt IOGT-NTO:s mål- och verksamhetsinriktning är ett av fyra prioriterade mål att jobba mot rasism och för en demokratisk samhällsutveckling.

– IOGT-NTO står på en grund av demokrati och solidaritet, vi har alltid jobbat med den här typen av frågor. Vårt arbete kring demokrati och folkbildning har varit ett av våra främsta bidrag till samhället, säger Erik Winnfors Wannberg.

Expo är från början en tidning som arbetar mot rasistiska organisationer och idéer. Idag gör Expo förutom tidningen även en webbsida och sprider på andra sätt information om rasism och demokrati. IOGT-NTO har nu beslutat att bli så kallad guldvän med Expo.

Utöver IOGT-NTO har Expo bara tre andra guldvänner: fackförbundet LO, förlaget Natur & Kultur och Inte rasist men. Guldvännerna donerar minst 100 000 kronor per år till Expos verksamhet.

– Det är roligt att vi går in på den här högsta bidragsnivån, säger Erik Winnfors Wannberg.

Expos vd Daniel Poohl välkomnar IOGT-NTO:s stöd.

– Det är självklart välkommet med ekonomiskt stöd eftersom vi är en partipolitiskt obunden organisation. Men samtidigt så tolkar vi detta som början på ett djupare samarbete. Vi vill ju gärna samarbeta med organisationer som verkar för demokrati, så som IOGT-NTO gör, säger han.

Erik Winnfors Wannberg hoppas också på ett samarbete som kan gå djupare, men hur det samarbetet kan se ut är ännu inte klart.

– En sak som vi kommer göra parallellt med detta är att starta ett internt nätverk för medlemmar som vill börja jobba antirasistiskt. Det ska vara tillgängligt för alla intresserade medlemmar oavsett var i landet man befinner sig och hur ens engagemang ser ut, säger han.

Exakt hur detta arbete kommer se ut är ännu oklart men Erik Winnfors Wannberg räknar med att man ska vara igång i början av 2017.

Finns det en risk att det här samarbetet uppfattas som ett politiskt ställningstagande?

– Det är politiskt i den mån att vi står upp för demokrati och solidaritet, vilket finns med i vart och vartannat styrdokument. Det följer en gammal tradition i organisationen och, har man inte uppfattat det som medlem så har man inte förstått vad IOGT-NTO är, säger Erik Winnfors Wannberg.

Mer från Accent