Internationellt drogforum igång

Idag startar World Forum Against Drugs i Stockholm. 320 deltagare från över 50 länder är samlade för att diskutera narkotikapolitik.

– Det är nödvändigt att ha ett tätt internationellt samarbete i de här frågorna, särskilt när det finns en aktiv rörelse för legalisering av narkotika, säger folkhälsominister Maria Larsson. Vi måste arbeta hårt för att bygga ett politiskt konsensus mellan både regeringar och frivilligorganisationer.

Med på konferensen finns också såväl USA:s drogtsar Gil Kerlikowske och Antonio Maria Costa, chef för UNODC, FN:s byrå för narkotikakontroll.

– Narkotika är ett verkligt globalt problem, säger Gil Kerlikowske. I USA har vi just antagit en ny narkotikastrategi där vi inte längre pratar om ”kriget mot narkotika”. Det är tydligt att folk efterfrågar en balanserad strategi med fokus på såväl prevention och behandling som på polisarbete.

Konferensen arrangeras av World Federation Against Drugs, WFAD, en internationell sammanslutning av frivilligorganisationer som arbetar mot narkotika. IOGT-NTO var en av de grundande organisationerna och idag leder IOGT-NTO:s förre ordföranden Sven-Olov Carlsson arbetet i WFAD:s styrelse.

– För två år sedan gick elva svenska organisationer samman och arrangerade en första konferens i Stockholm. Det blev en stor succé och ledde bland annat till bildandet av WFAD, säger Sven-Olov Carlsson.

Pierre Andersson

Mer från Accent