Cannabis

Internationell cannabiskonferens inleds i Stockholm

Idag inleds en internationell forskarkonferens om cannabis och hälsa. Samtidigt som fler talar om att legalisera drogen, så ökar kunskapen om dess skaderisker, särskilt ungdomar är sårbara.

Till Münchenbryggeriet i Stockholm väntas cirka 250 deltagare från ett tjugotal länder. Flera kända forskare ska under två dagar presentera de senaste rönen om hälsorisker, prevention, vård och behandling av cannabismissbruk.

Bland andra ska Nora D. Volkow, från amerikanska National Institute on Drug abuse, föreläser om marijuanas påverkan på hjärna, kropp och beteende. I USA är det nu fler tonåringar som röker cannabis än tobak.

Nya Zeelands-studien om hur IQ-nivån påverkas negativ bland tonåringar som börjat röka cannabis kommer säkert upp på mötet.

Tyska programmet ”Quit the shit” om behandling via nätet, implementering av forskning i praktiken och en fransk upptäckt av en anti-cannabis mekanism i hjärnan som kanske kan komma användas i behandling är andra programinslag.

Olika temaspår om förebygga missbruk, cannabisbehandling och droger i trafiken ska deltagarna få ta del av under konferensen.

– Vi har försökt få hit några av de främsta forskarna. Rönen om cannabis och påverkan på hjärnan har accelererat senaste åren. Cannabis är inte bara en inkörsport till tyngre droger, utan en farlig drog i sig, säger Bo G Pettersson, programansvarig från Socialdepartementet, till Drugnews.

Det handlar även om kunskapsutbyte och att dela med sig av effektiva verktyg för att använda i de nationella strategierna och försöka minska drogproblemen.

Men någon punkt om legalisering av cannabis finns inte på programmet.

– Nej, men det kommer nog ändå upp i rundabordsamtal, korridorer och från publiken. Inte heller ”medical marijuana” är i fokus, då denna konferens handlar om vad vi kan göra för att minska missbruksproblemet, säger han.

Barn- och hälsominister Maria Larsson inledningstalar på konferensen. Deltagare från EU-länder, Ryssland och USA är inbjudna. Även representanter från EU:s narkotikaobservatorium, FN:s narkotikakontrollorgan och flera länders regeringar medverkar.

Mer från Accent