Ingen sänkt moms på alkohol

Partiledningen inom Alliansen presenterade igår ett förslag om att sänka tjänstemomsen för restaurangbranschen med 5,6 miljarder. Det innebär att momsen halveras från 25 till 12 procent. Förslaget är ett sätt att få fler att äta ute, eftersom det skulle innebära att en lunchportion för 70 kronor i stället skulle kosta 60. Och fler människor på restaurangerna betyder fler jobb till restaurangbranschen, resonerar Alliansen.

Men sänkt moms och fler människor på krogen kan i förlängningen också innebära att öl och annan alkoholhaltig dryck blir billigare, vilket får konsekvenser för folkhälsan och alkoholkonsumtionen. Eller?

-Det här lagförslaget omfattar inte alkohol, utan endast mat, säger folkhälsominister Maria Larsson och tillägger att regeringen inte har några planer på att få människor att dricka mer på krogen.

-I dag dricks en mindre del av den alkohol vi konsumerar på krogen och det är bra. Men vi är positiva till om folk i högre utsträckning äter ett lagat mål mitt på dagen. Det gynnar folkhälsan.

Någon risk för att en momssänkning på mat på sikt kan komma att omfatta också alkohol finns inte, menar Maria Larsson.

-Vi vill inte uppmuntra till ett ökat alkoholintag. Därför blir det inte aktuellt med sänkt moms där.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent