Inga skärpningar i finsk lag om alkoholreklam

Det blir inga skärpningar i den finländska lagen om alkoholreklam. Detta sedan de tunga regeringspartierna Centern och Moderaterna misslyckats att komma överens.

Vad man tvistat om är förslag till begränsningar av så kallad imagemarknadsföring av alkohol. Med sådan menas reklam där alkoholdrycker presenteras i sammanhang vilka upplevs som angenäma och eftersträvansvärda.

I förra veckan föreslog omsorgsminister Paula Risikko (M) bland annat
att alkoholreklam i finsk tv skulle få sändas först efter klockan 23, mot idag klockan 21. 
Men nu står det klart att hennes parti och Centern, som innehar statsministerposten, inte lyckats komma överens.

Det är Centern som velat gå längst, genom att i lagen skriva in alla tillåtna metoder för alkoholreklam. Samlingspartiet, alltså de finländska moderaterna, har dock velat nöja sig med att lista de typer av alkoholreklam som skulle vara otillåtna.

Hela processen startade, när den centerpartistiska rikdagsledamoten Inkeri Kerola tillsammans med över hundra kollegor skrev under ett initiativ till en lagförändring.Kerola, som numera är numera är ordförande i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, är bitter över att det inte blir några förändringar med sittande regering.

– Det här visar att när man så vill är riksdagen bara en marionett, säger hon till dagstidningen Helsingin Sanomat.

Utan att direkt nämna bryggerinäringen, anklagade Kerola också Moderaterna för att driva andra intressen än folkhälsan:

– Det är ledsamt, att det politiska spelet och industrins intressen går före de finländska barnens och ungdomarnas hälsa.

Från moderat håll tillbakavisas den här kritiken och man säger, att industrin med kraft motsatte sig partikamraten, omsorgsminister Risikkos förslag. Finland håller riksdagsval den 17 april i år.

Sören Viktorsson, Helsingfors

Mer från Accent