Inga planer på att legalisera cannabis i Sverige

Maria Larsson gav i riksdagen i går tydligt besked om att ingen legalisering av cannabis är att vänta.

− Jag avser inte att ta initiativ till att starta en utredning om att legalisera cannabis. I stället har regeringen vidtagit åtgärder för att förhindra bruk av bland annat cannabis och ge vård till dem som behöver det, svarade Maria Larsson på en interpellation från William Petzäll, politisk vilde sedan han förra året lämnade Sverigedemokraterna.

Enligt riksdagsprotokollet frågade han också om Maria Larsson anser att det finns goda skäl att börja forska på cannabisens lindring av olika sjukdomstillstånd.

− Det finns alltid skäl att forska för att hitta lindring av olika sjukdomstillstånd. Det förekommer en intensiv forskning kring eventuella läkande effekter av cannabinoider och övriga ämnen i cannabis. Det är också en av anledningarna till att vi på senare år har fått större kunskap om skadorna av cannabis, svarade Maria Larsson.

Då frågeställaren inte fanns på plats avslutades överläggningen med detta.

Eva Ekeroth

Mer från Accent