Inga nyheter i regeringens ANDT- politik

Nu har regeringen presenterat sitt andra årliga åtgärdsprogram för alkohol- narkotika- doping och tobakspolitik, ANDT.

På programmet för 2010 står bland annat att barn ska ha en alkoholfri uppväxt och att ingen alkohol ska förekomma i trafiken, arbetslivet eller under en graviditet. Regeringen vill dessutom minska tillgången på narkotika och förhindra nyrekrytering till missbruk. Även tobaksbruket ska minskas. Till år 2014 ska antalet ungdomar som börjar röka eller snusa halveras.

De 18 prioriterade åtgärder som redovisades 2009 ligger fast. Förstärkt tillsyn på alkohol- och tobaksområdet, en aktiv prispolitik och att det statliga detaljhandelsmonopolet ska behållas är några av de områden som ska prioriteras.

Joanna Wågström

Mer från Accent