Införseln av alkohol har slutat minska

Resandeinförseln av alkohol har minskat stadigt sedan år 2004, men nu har den minskningen avstannat, enligt nya siffror från Sorad. Svenskens totala genomsnittliga alkoholkonsumtion var den samma under årets första sex månader som under samma period förra året.

Under årets första sex månader förde snittsvensken över 15 år in 0,61 liter ren alkohol i landet, enligt färska beräkningar från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Sorad, vid Stockholms universitet.

Samma period året innan låg snittsvenskens resandeinförsel på 0,58 liter ren alkohol, enligt Sorads siffror. Minskningen är inte statistiskt säkerställd, men klart står att de senaste årens trend med en stadig minskning av alkoholinförsel vid resor nu är bruten, enligt Mats Ramstedt, forskare vid Sorad.

– Införseln hade sin topp 2004 eftersom det blev i princip fri införsel från andra EU-länder då. Det var något nytt och spännande och många passade på att handla. Sedan har det successivt minskat över tid, säger Mats Ramstedt.

Varför trenden med minskad resandeinförsel nu är bruten finns det inga klara svar på.

– En möjlig förklaring är att den svenska kronan har stärkts så att det har blivit billigare att handla utanför Sverige.
Huruvida införseln kan tänkas minska eller öka framöver går inte att förutspå – en lång rad faktorer påverkar nämligen införseln, enligt Mats Ramstedt. En av dem är bensinpriset.

– Bensinpriset steg väldigt kraftigt efter 2004, och det är en faktor till att införandet sjönk.
Även de svenska alkoholpriserna påverkar införseln.

– Högre priser i Sverige, som skattehöjningar, spelar en liten roll. Jag tror inte att det är avgörande i sig, men det kan leda till att något fler handlar utomlands. Ju större prisskillnad desto större incitament, men det är ju annat än själva prisskillnaden som spelar in också.

Ungefär 14 procent av den alkohol svenskarna dricker handlar de i utlandet, och ungefär 5 procent köps olovligen av någon som i sin tur handlat i utlandet eller smugglat in alkoholen till Sverige, enligt Sorads siffror.
Införselns storlek påverkas därför även av hur pass stora insatser polisen gör mot langningen av utländsk alkohol, enligt Mats Ramstedt.

– Kan man störa den illegala marknaden så kan man ju tänka sig att det har viss effekt, säger han.

Jenny Stadigs

Mer från Accent