Indien och Sverige samarbetar om folkhälsa

Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Just nu befinner sig en delegation från folkhälsoorganisationen Public Health Foundation of India i Sverige för att inleda ett samarbete om folkhälsofrågor. Delegationen träffar under två intensiva dagar bland andra generaldirektör Sarah Wamala och alkoholläkaren Sven Andréasson från Statens Folkhälsoinstitut. Sven-Olov Carlsson från IOGT international medverkar också vid besöket.

– IOGT international kommer framledes att vara involverade i olika folkhälsoprojekt i Indien, med fokus på att få ner alkoholkonsumtionen. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och med ett internationellt perspektiv, säger Sven-Olov Carlsson som deltar i egenskap av representant för en icke-statlig organisation.

Tanken med det svensk-indiska samarbetet är att utbyta erfarenheter om folkhälsofrågor. Den indiska delegationen är mycket imponerad av den svenska, mer restriktiva, hållningen mot alkohol och hoppas lära sig mer om hur man påverkar politiker att satsa på att minska alkoholkonsumtionen och hur man kan arbeta förebyggande.

Än så länge är alkoholkonsumtionen relativt låg i Indien, men ökar snabbt som ett resultat av stigande välstånd och fler internationella kontakter.

– Många unga vill leva som i västvärlden. De tar efter dryckesmönster de ser i filmer och på reklam. Därför är det viktigt att nå unga människor med information och också bearbeta alkoholindustrin som satsar hårt på att sälja in en livsstil där alkohol är en självklar del, säger organisationens ordförande professor K Srinath Reddy.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent