Implantat mot heroinmissbruk

Forskare i USA har testat att operera in implantat med substitutionsmediciner under huden på opiatmissbrukare. Implantatet släpper ut buprenorfin som är det verksamma ämnet i medicinen Suboxone.

Suboxone ges till opiatmissbrukare för att dämpa suget efter heroin. Problemet är bara att missbrukaren måste ta tabletten för att den ska ge någon effekt . Sådana rutiner är inte alltid helt lätta att hålla fast vid för en person som lever med ett tungt missbruk. Varpå forskarna ville se om ett implantat som sitter huden skulle ha bättre effekt.

Studien genomfördes av Dr Walter Ling vid UCLA. 163 personer fick ett implantat inopererat på insidan av armen, en del av gruppen fick placeboimplantat. Deltagarna gick i terapi under studietiden och drogtestades då och då.

Efter fyra månader kunde forskarna konstatera att de som hade riktiga implantat lämnade fler urinprov som var negativa på illegala droger. 40,4 procent av proven var negativa, jämfört med 28,3 procent i placebogruppen. Men trots att de med buprenorfinimplantat klarade sig bättre visade över hälften av urinproven positivt för illegala droger.

Joanna Wågström

Mer från Accent