Högre risk för alkomissbruk efter fetmaoperation

Risken att börja missbruka alkohol ökar betydligt hos personer som genomgår en fetmaoperation av typen gastric bypass. Orsaken är att operationen leder till att kroppen tar upp alkohol snabbare och att det sedan tar längre tid att bli av med alkoholen, enligt en ny svensk studie.

En gastric bypass-operation innebär att magsäck och tolvfingertarm kopplas bort så att maten går direkt ner i tunntarmen. Den här typen av fetmaoperation har ökat under de senaste åren och används numera på 95 procent av de svenska kliniker som utför fetmaoperationer, skriver Dagens medicin.

Men en ny studie visar att metoden har en stor nackdel jämfört med den typ av fetmaoperation som kallas restriktiv kirurgi, där magsäcken snörs åt med ett band. Risken för alkoholmissbruk är dubbelt så hög för den som har opererats med gastric bypass-metoden jämfört med den som har opererats med restriktiv kirurgi.

Orsaken är att tillgången till ett enzym som finns i magen och som bryter ner alkohol försvinner efter en gastric bypass-operation. Det här leder till att kroppen tar upp alkohol snabbare och att det sedan tar längre tid att bli av med alkoholen.

Studien omfattar alla patienter som genomgick överviktskirurgi för första gången i Sverige mellan 1980 och 2006. De här 12 000 personerna jämfördes med 120 000 kontrollpersoner ur normalbefolkningen.

Jenny Stadigs

Mer från Accent