Hjärnan krymper av alkohol

Hjärnans volym minskar hos möss som dricker stora mängder alkohol. Det har amerikanska forskare kunnat visa med hjälp av magnetröntgen. Skadorna uppstår dock endast hos de möss som saknar en speciell dopaminreceptor.

Studien som genomfördes vid det amerikanska Department of Energy’s Brookhaven National Laboratory, pekar på att de här dopaminreceptorerna har en skyddande effekt mot alkoholskador på hjärnan.

− Studien hjälper oss att förstå genetiska faktorers betydelse för om en person utvecklar hjärnskador av sitt missbruk eller ej, och kanske bidra till att vi kan förebygga skador och förbättra behandlingen, säger Peter Thanos, en av forskarna bakom studien.

I studien användes dels normala möss och dels möss som saknade receptor för dopamin D2. Hälften av varje grupp serverades bara vatten, medan den andra hälften fick 20-procentig alkohol i sex månader. Därefter magnetröntgades deras hjärnor.

Resultatet visade på att hjärnans funktion försämrats over lag, och att hjärnbarken hade krympt hos de möss som saknade dopamin D2 receptor. Någon minskad hjärnbark syntes däremot inte hos de möss som hade normal receptornivå.

− De här mössen har utvecklat samma typ av hjärnskador som dem vi ser hos alkoholister, vilket tyder på att resultaten från musstudierna kan överföras på människor, säger Peter Thanos.

Hos människor är de här delarna av hjärnan viktiga för talet, för sensorisk information, för motoriken och för att skapa långtidsminnen. Resultatet av studien förklarar varför alkohol kan ge så omfattande och förödande skador på hjärnan.

− Studien visar att dopmin D2 kan skydda mot hjärnskador, men också att individer som har låga nivåer kan vara mer sårbara för de skadliga effekterna av alkohol, säger Peter Thanos.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer