Världens barn

HIV-drabbade får hjälp genom Världens barn

I helgen äger den första av två stora insamlingsdagar till Världens barn rum. Genom insamlingen hjälper IOGT-NTO-rörelsen thailändska barn med vård, mat och skolgång.

– Här i Thailand ser man inte individen, utan bara familjen. Och om en pappa blir HIV-smittad så blir hela familjen stigmatiserad på grund av det, säger Johan Bengtsson, programansvarig på IOGT-NTO-rörelsens regionkontor i Chang Mai i Thailand.

Det gör det svårt att få hjälp för de människor som drabbas av HIV, även om sjukhusen erbjuder vård.

– Här finns många som inte har ID-kort och som då inte kan söka sjukvård. Det finns inget kommunalt system för att få hjälp, utan oftast handlar det om att ens familj eller släkt hjälper till, eller att man bor i en by med bra sammanhållning. Men har man HIV så blir man stigmatiserad, och då är det ingen som vill hjälpa en, säger Johan Bengtsson.

Trots att barnen i många fall inte själva bär på viruset tror människor att de smittar och vill inte ha med dem att göra. Det är här som organisationen CAM kommer in. De har jobbat i många år med att hjälpa de som blivit infekterade av HIV, och sedan 2011 får de stöd av IOGT-NTO-rörelsen i sitt arbete.

– CAM är väldigt tydliga med att alkohol påverkar HIV -situationen. Många av de som har HIV var berusade när de blev smittade. Och innan de får hjälp så är det många som börjar dricka alkohol, eller som dricker mer, för att de ser hopplösheten i sin situation, säger Johan Bengtsson.

Med pengarna från IOGT-NTO-rörelsen och Världens barn-insamlingen hjälper CAM barn som på olika sätt drabbats. Det kan vara att en eller flera föräldrar har dött av aids, att barnen behöver hjälp för att få mat, eller pengar för att kunna gå i skolan.

– Man säger att man har fri skolgång i Thailand. Undervisningen är fri, men allting annat kostar. Du behöver skoluniform och transport till skolan, du betalar för maten och för skolböckerna, du betalar för elektricitet till luftkonditionering, och för att använda datorn. Varje termin får föräldrarna en räkning.

Mrs Toon Mahamud gör takpannor av torkade löv från skogen. Hon säljer dem för ungefär 50 svenska ören styck. Foto: Helena Goldon

För många barn är det ett stort trauma att de och familjen blir utstötta ur by-gemenskapen.

– Många får dåligt självförtroende, och riskerar att hamna i samma situation som sina föräldrar. Tjejer kan tvingas söka jobb som bargirls, en slags prostituerade, för att tjäna pengar, säger Johan Bengtsson.

Via CAM får barnen hjälp att bearbeta det som de har varit med om.

– Det handlar inte om psykoanalys, utan man använder konst och andra aktiviteter som terapi. Barnen kan exempelvis rita för att visa hur de känner. Man bjuder också in till livskvalitetläger där barnen och den som har hand om barnen får komma bort och göra roliga grejer tillsammans.

CAM ordnar livskvalitetsläger för barn som på olika sätt drabbats av hiv samt deras vårdnadshavare. Foto: Helena Goldon

På ett sådant läger träffade Johan Bengtsson två barn vars pappa dött av HIV. När pappan dog lämnade barnens mor, som var alkoholist, familjen. Kvar med barnen blev mormor, som hade ont om pengar och saknade bostad.

– Mormodern gör takpannor som hon säljer för ungefär 50 öre styck. Hon använder torkade löv från skogen och binder ihop dem med bambu. Pannorna blir en meter långa och 30 centimeter breda.

Via CAM fick barnen och mormodern hjälp att prata med kommunen, och lov att bygga ett hus.

– Nu har mormodern fått papper på att hon får bo där på kommunens mark tills hon dör. Genom att organisationen bygger ett socialt skyddsnät så kan de hjälpa till när sånt här händer.

Johan Bengtsson menar att CAM:s arbete gör stor skillnad för de barn som är med i deras projekt.

– Genom att barnen är accepterade och får gå i skolan, och genom att folk runt omkring ser att de får stöd av andra, så ökar toleransen i lokalsamhället. Och genom att barnen får pengar till skolan så kan de gå vidare till universitet och bryta familjemönstret. I stället för att bli en person som behöver bidrag, kan de utbilda sig och bidra till samhället.

Mer från Accent