Heroinutdelning även i Norge?

DRUGNEWS. Norska regeringens missbruksutredning väntas på onsdag föreslå att läkare ska få ge heroin till de tyngsta missbrukarna. Det kan betyda att Norge kan komma att följa efter Danmark där heroinutdelning under våren inletts.

I måndags blev det känt att de flesta i den av utredaren Thorvald Stoltenberg ledda kommission som under ett år sett över situationen för missbrukare förespråkar heroinassisterad behandling för en liten grupp opiatmissbrukare som annan rehabilitering inte fungerat för.

Enligt NRK är kommittén kritisk till brister i samarbete mellan de olika vårdgivarna, att psykiatrin sviker de tyngsta missbrukarna och att de inte får en individuell uppföljning.

Heroinförskrivning stöds av majoritet
Förslaget som stöds av en majoritet av Stortingets narkotikautskott ska presenteras på onsdag. Varken Thorvald Stoltenberg – far till statsminister Jens Stoltenberg (Arbeiderpartiet) eller socialdepartementet vill ännu kommentera uppgifterna.

Men i Norge har en ny heroindebatt tagit fart. Ska man följa efter Danmark och börja dela ut heroin till missbrukare som ingen annan rehabilitering annat fungerat för?

Detta för att minska kriminalitet, smittspridning och ge dem ett mer värdigt liv, argumenterar försvararna.

– Det är bra och bör prövas. Det handlar om humanism och att ge människor en chans att överleva, säger Arild Knudsen, ordförande för norska brukarföreningen, Förening för human narkotikapolitik, till Drugnews.

”Fel metod i fel tid”
Han har själv ett långt missbruk bakom sig, men lyckades bryta det av egen kraft och delar idag ut sprutor till narkomaner i Oslo och deltar i drogdebatten.

– Nej, heroinbehandling är fel metod i fel tid. Det löser ingenting utan skapar bara nya problem, säger psykiatriprofessor Helge Waal vid centret för missbruk och beroendeforskning (Seraf) om utredningen, till norska tidningen Klassekampen.

Han är inte principiellt motståndare till underhållsbehandling, men anser att heroinutdelning skulle kosta för mycket för en liten grupp patienter som skulle tvingas komma två, tre gånger per dag till en särskilt central och att andra vägar först bör prövas.

Rädsla för hysteri i norsk drogdebatt
Helge Waal tror att heroinförslaget riskerar att överskugga andra idéer i utredningen. Och leda till en hysteri i norsk drogdebatt istället för att förbättra kvalitén och tillgängligheten till de behandlingsformer som redan finns. Idag står över 4 000 missbrukare i kö till behandling, antingen för att få ersättningsmedel som metadon och subutex eller för drogfri behandling.

Det var förre hälsoministern Bjarne Hanssen (Ap) som initierade utredningen förra våren. Han hade imponerats av liknande heroinprogram vid besök ibland annat Schweiz och att sjukvården där hade ett bättre förhållande till utsatta människor som han inte såg på hemmaplan.

Maria Larsson varnade för Danmark och Norges exempel
Det fick Sveriges folkhälsominister Maria Larsson (KD) att inför det stora FN-mötet om narkotika i Wien förra våren gå ut och varna för Danmark och Norges vägval. I Oslo finns sedan några år injiceringsrum för heroinister dit de kan komma och inta sina droger under översyn av vårdpersonal.

Även svensk missbruksvård håller för närvarande på att genomlysas i en utredning som ska vara klar i november. Utredaren Gerhard Larsson vill öppna för mer skadelindring, vårdgaranti för missbrukare och nya lagar.

– Men heroinbehandling för missbrukare är det inte läge för idag. Vi följer utvecklingen i grannländerna, men det är inte aktuellt med heroinutdelning i Sverige, det skulle nog vara för känsligt, säger han till Drugnews.

Sven Liljesson

Mer från Accent