Heroinbehandling inte aktuell i Sverige

Berne Stålenkrantz orförande i Svenska brukarföreningen.

Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, vill ändra den svenska politiken. Han anser dock att heroinbehandling inte är en viktig fråga för svensk narkotikapolitik i dag.

– Harm-reduction som idé, som ett sätt att tänka, är den viktigaste frågan för oss. Där ligger vi långt, långt efter Danmark, säger han.

Alla människor har rätt till bästa möjliga sjukvård, framhåller han. Det är en mänsklig rättighet. Att rädda liv måste alltid komma först. Drömmen om det narkotikafria samhället snedvrider debatten och gör insatserna felaktiga.

– Det finns ingen motsättning mellan en restriktiv narkotikapolitik och harm-reduction.

Gratis heroin får dock inget politiskt stöd i Sverige. I en interpellationsdebatt i år tog både folkhälsominister Maria Larsson (KD) och Morgan Johansson (S) avstånd från kliniker av dansk modell.

– Jag vill först och främst framhålla att jag är mycket oroad över att heroinförskrivning blir ett inslag i allt fler länders narkotikapolitik. Jag beklagar att Danmark valt denna väg, sade Maria Larsson i riksdagens interpellationsdebatt.

I ett annat inlägg sade hon att hon är glad för den samsyn som råder i narkotikapolitiken i Sverige. Heroinförskrivning och injektionsrum är att ge upp. Målet är ett narkotikafritt samhälle, skrev hon i en debattartikel i Newsmill i mars förra året.

Sven Rosell

Mer från Accent