Heroin kan användas i behandling av heroinister

Ny EMCDDA-rapport ger stöd för att kroniska heroinister, som tidigare inte ansetts vara behandlingsbara, kan var hjälpta av behandling med heroin.

I en ny rapport som släpps idag beskrivs upptäckten som viktig. Förskrivningen av substitutionsdroger, som metadon, är numera en vanlig behandlingsform för heroinister. För en liten grupp har den här behandling inte fungerat. Resultat från internationella studier visar nu att de kan bli hjälpta av kontrollerad behandling med heroin.

− Den nya heroinassisterade behandlingen har blivit mycket uppmärksammad. Den är kontroversiell och skapar förvirring, säger EMCDDAs chef Wolfgang Götz. Vårt syfte med att presentera rapporten är inte att förespråka behandlingsformen utan att informera om den. Vi hoppas att lagstiftare och praktiker drar egna slutsatser hur kunskapen ska användas i deras land.

I rapporten redovisas resultat från studier gjorda av the Cochrane Drugs and Alcohol Group samt metaanalyser av tidigare genomförda studier.

De senaste 15 åren har sex länder provat metoden. För närvarande finns den tillgänglig i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Schweiz.

Schweiz var först med behandlingen, som ges i form av kontrollerade injektioner av diacetylmorfine (medicinskt heroin). Det var ett sätt att få bättre kontroll än vid förskrivning av heroin.

Resultaten visar på bättre hälsa, högre välbefinnande, kraftigt minskad användning av illegalt heroin, minskad kriminallitet och förbättrad social funktionalitet för dem som fick behandlingen.

Rapporten pekar på att en stor utmaning blir att etablera den här typen av behandling för gruppen som behöver den och samtidigt klara att motivera andra patienter att gå med på mer traditionell behandling.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer