Harry Öhman, IOGT-NTO-medlem och författare

Harry Öhman om sin bok ”Erfarenheter och tankar i huvudet på en eldsjäl”.

Vad handlar din bok om?

– Den handlar om mina egna erfarenheter av missbruk och om hur jag sedan 1980-talet arbetat med ungdomar på glid. Jag vill öka förståelsen för de ”mjuka” metoderna. Relationer som byggs upp, kramar, kontinuitet, beröm och uppföljning. Men man måste också vara konsekvent och visa vilka spelregler som gäller. Genom mitt sätt att arbeta har jag fått mycket respekt och nått goda resultat.

Vad vill du med boken?

– Jag vill att fler får upp ögonen för det här sättet att arbeta. Det talas mycket om hårdare tag och straff i dag. Det behöver inte vara fel. Men parallellt måste det här mjukare tänket finnas. Att man ser bråkstakarna som individer och tar dem på allvar. Inte bara klagar på dem.

Varför har du valt att jobba med ungdomar?

– Det handlar om en gottgörelseprocess. Jag har inte varit närvarande för mina döttrar. Jag vill ge tillbaka och hjälpa, genom att själv vara en god förebild. Jag har inte druckit en droppe alkohol sedan 1978.

Hur ser du på framtiden?

– Man måste tro att samhället går att förändra, även om ungdomsproblemen har ökat. Skolan måste ta det förebyggande arbetet på allvar och unga måste aktivera sig. Men att bara ordna lokaler hjälper inte. Det måste finnas ett innehåll också.

Maria Zaitzewsky

Mer från Accent