Hårdare tag mot nätdroger

Folkhälsoinstitutet ska köpa nätdroger och polisen beslagta ännu inte narkotikaklassade preparat. Det föreslår regeringen för att få bukt med de så kallade internetdrogerna. Imorgon överlämnar folkhälsominister Maria Larsson lagrådsremissen till lagrådet.

– Vi har identifierat att vi har fått en mycket aktiv internethandel med droger. Det är bekymmersamt och lagstiftningen har halkat efter. Det tar alldeles för lång tid att klassificera nya droger, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD).

Köpa droger på nätet
För att snabba på processen föreslår regeringen bland annat att Statens folkhälsoinstitut, FHI, ska vara mer aktiva på internet och köpa in produkter för analys.

Dessutom ska tull och polis kunna beslagta preparat som ännu inte narkotikaklassats.

– Polis och tull måste få medel att arbeta med det här. Därför möjliggör vi så att de kan beslagta en misstänkt substans, säger Maria Larsson.

Svårt beslagta lagliga droger
Ett stort antal jurister har jobbat med det nya lagförslaget som också har försenats flera gånger. Att ge polis och tull tillstånd att beslagta lagliga preparat har varit en juridiskt svår nöt att knäcka.

– Det har varit ett omfattande arbete för att hitta en framkomlig väg, säger Maria Larsson.

Maria Larsson

Enligt förslaget kan tull och polis beslagta ett misstänkt preparat om de råkar stöta på det i något sammanhang men de kan inte göra riktade insatser såsom husrannsakan hos en internetbutik.

Åklagare avgör om drog ska förstöras
En åklagare fattar sedan beslut om huruvida preparatet ska förstöras. Åklagaren måste först hämta in synpunkter från FHI och Läkemedelsverket. Drogen ska vara känd hos tillsynsmyndigheterna och det ska vara troligt att den kommer att klassas som narkotika.

– En helt ny och okänd produkt kommer inte att kunna förstöras. Men poängen är att polisen och tullen inte behöver lämna tillbaka droger som är under utredning, säger Gunnel Lindberg som är överåklagare på Justitiedepartementet och har varit med och utarbetat juridiken.

Kan få skadestånd
Den person som fått ett preparat beslagtaget kan överklaga åklagarbeslutet till domstol. Om ett preparat som beslagtagits och förstörts sedan inte narkotikaklassas kan personen få skadestånd.

– Genom att FHI kan köpa in och analysera nya droger i kombination med att polis och tull kan beslagta tror vi kommer att effektivisera klassificeringen av nätdroger, säger Maria Larsson.

Lagrådsremissen lämnas över till Lagrådet i morgon. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 december 2010 om allt går som regeringen vill.

Joanna Wågström

Mer från Accent