Hårdare regler för rattfylla i Italien

Nu tar Italien ännu ett steg mot en kraftfullare alkoholpolitik. Det blir hårdare straff för den som kör rattfull, och nollgräns för nyblivna förare.

– Vi har infört principen att man inte ska dricka om man ska köra, och att man inte ska köra om man ska dricka, förklarade den nöjde ordföranden för det italienska parlamentets transportkommission, Mario Valducci, sedan deputeradekammaren röstat igenom lagförslaget som ska förändra italienarnas syn på alkohol och trafik.

För dem som har körkort sedan mindre än tre år, och för alla yrkesförare, införs nollgräns. För övriga är gränsen 0,5 promille, eftersom förslaget att sänka till 0,2 promille inte gått igenom.

Det går inte heller att köra cykel eller sparkcykel med alkohol i kroppen. Den som gör det och har körkort får det indraget ändå. Den som inte har körkort, måste vänta minst ett år innan han eller hon får ta körkort om alkoholen ligger under 0,5 promille, annars blir det tre år som gäller.

Den som orsakar en annan persons död på grund av rattfylla, kommer i fortsättningen att riskera 15 års fängelse. Brottsrubriceringen är inte längre ”vållande till annans död” utan ”dråp”.

Alla alkoholrelaterade trafikbrott straffas hårdare om de sker på natten. Meningen är också att det ska bli drogtester längsmed vägarna, men bara om det finns sjukvårdsutbildad personal som kan medverka.

Hur tar italienarna alla dess nyheter, de som alltid tyckt att det varit deras rättighet att dricka vin och köra bil? De allra flesta tycker lagen är klart överdriven, men rädslan för att bli av med körkortet och få höga böter har gjort att många åtminstone begränsar sitt drickande innan bilkörningen. Men få avstår helt, för det anses klart överdrivet.

Kristina Wallin

Mer från Accent