Halva priset på knark

Sedan 80-talet har priserna på de vanligaste illegala drogerna i Sverige halverats. Samtidigt har tillgängligheten ökat. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

– Bara att narkotika blir billigare leder till ökad tillgänglighet men även den fysiska tillgången har ökat. Det finns mer av drogerna helt enkelt, säger Ulf Guttormsson som är utredare på CAN.

Sedan 1988 har priserna på hasch, amfetamin, kokain och brunt heroin halverats enligt rapporten, efter att prisuppgifterna justerats för inflationen. Priserna rapporteras till CAN av polisen.

En del av prisnedgångarna kan förklaras med att priserna sjunkit generellt i Europa och att Sverige får det mesta av sitt knark från kontinenten.

– En annan förklaring kan vara att om det är stor efterfrågan och flera aktörer kommer in på marknaden så ökar konkurrensen och priserna faller, säger Ulf Guttormsson och fortsätter, vi har inte sett några tecken på att prisnedgången beror på bristande intresse.

Samtidigt som drogerna blir billigare ökar också tillgängligheten. Hasch, amfetamin, kokain och marijuana har blivit vanligare medan heroin som ökade under 90-talet har stannat av under 2000-talet. Ecstasy, LSD, Kat och GHB har antingen minskat eller ligger stilla.

– Det är omöjligt att säga hur mycket tillgängligheten ökat för olika droger. Men eftersom beslagen ökar samtidigt som priserna sjunker så visar det att tillgången är god. Utifrån det här kan man säga att användandet att cannabis, kokain och amfetamin ökat i Sverige.

Även om priserna förändrats drastiskt över en 20-årsperiod har prisfallet mattats av kraftigt under de senaste fem åren. Och sedan 2008 har priserna legat stilla på flera preparat.

– Det kan vara så att marknaden har nått en gräns att den blivit mättad.

Joanna Wågström

Mer från Accent